Честит патронен празник!

Благодарствени адреси към методичните обединения, ресурсните учители, социалните работници и педагогически съветник поднесе директорът на училището – г-жа А. Атанасова.

Празничният ден продължи с музикалния спектакъл „Героите на Йовков оживяват“. В образа на писателят Йордан Йовков беше Теодор Неделчев, от 12.б клас: „…Моите герои пътуват към изкуплението, към помъдряването. Те са мъдреци, добротворци или грешници, които търсят истината за своя живот. Те са предимно селяни от Добруджа…“. Един по един пред гости, ученици и учители оживяваха образите на литературните герои – Люцкан – В. Горанов, от 10.б клас, Серафим – Самуил Панчев, от 7.а клас, Албена – Калина Василева, от 12.б клас, Сали Яшар – Алпер Шадат, от 7.а клас , Индже – Никола Николаев, от 9.а клас и Пауна – Ивет Стоянова, от 9.а клас, Шибил – Семих Хюсеин, от 11. клас и Рада – Синем Неджати, от 11. клас.

Умелото изпълнение на Никол Атанасова, от 6.б клас ни пренесе в йовковия храм с омайващи звуци от чудно направени майсторски каруци: „…И ето ги Рада и Шибил, а между тях червенее карамфил. Смъртта не може влюбени да раздели, щом всеки на другия принадлежи.

Люцкан пък е пратен на земята, за да обича цветята. Бял нарцис щом в ръце ти подаде, означава, че имаш студено сърце. Ала бяла роза щом ти подари, с любов, която въздиша в миг, ще я сравни.

Индже се поруга с много хора, от страх трепереше народът. Пауна с любов го промени и доброто у него възцари.

На прага на храма ме изпраща Серафим, с палтото старо все още седи. Всяка кръпка по него бе сторено добро – с доброто той иска света да промени…“.

Участие в музикалния спектакъл взеха учениците от клуб „Българознайковци“, от 3.б клас, с ръководител г-жа Н. Йорданова, с изпълнение на народен танц.

А вокалната група на г-жа А. Калдарева – ученици от 2.б клас изпълни песента „Мило ми е мамо“.

Откъси от йовковите произведения четоха учителите – г-жа Анелия Христова, г-жа Елена Тодорова, г-жа Жоржета Йорданова, г-жа Вероника Атанасова, г-жа Николинка Йорданова, г-жа Мариета Спирова и учениците – Никол Атанасова и Самир Рашид.

Зад обектива: Ива Русева и Йоана Стойчева, от 10.б клас. Към албума…

Почит към патрона на нашето училище отдадохме чрез поднасянето на венец на паметника в училищния двор. Така започна празничния ден в Средно училище „Йордан Йовков“. Директорът – г-жа Анка Атанасова направи обръщение към учители и ученици, поздрави и благодари за проведените дейности през изминалата седмица.

Снимки…

„Бялата лястовица – символ на цялото творчество на Йордан Йовков. Тя разпери криле над  всички негови разкази, героите вярват, че тя съществува, защото без тази вяра животът им би бил пустота“. (С. Султанов)

В това повярваха четвъртокласниците, които заедно с ученици от шести клас търсиха бялата лястовица, четейки разказа „По жицата“.

Инициативата, организирана от г-жа Е. Стоянова и г-жа Ж. Йорданова – преподаватели по български език и литература, се проведе през седмицата, посветена на патронния празник на училището.

Снимки…

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.