НП „Иновации в действие“

Учебна 2023/2024 година

С приятелство и бъдещо сътрудничество завърши тридневното гостуване на учители и ученици в нашето училище –домакин по НП „Иновации в действие“. От 8 май до 10 май 2024 год. наши гости бяха представители на ЧСУ „Аз съм българче” – гр. Варна, СУ „Св. Климент Охридски” – гр. Пещера и ОУ „Стефан Караджа” – с. Цар Самуил. Иновативната визита бе част от дейностите по проект „Успехът ни обич@“ – развитие на дигиталните умения чрез новаторски учебни предмети“ по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“ на НП „Иновации в действие“.

В първия ден, събитието уважиха със своето присъствие зам.-кметът на Община Тутракан – Васил Дойнов, председателят на Общински съвет-Тутракан Адем Адем, изп. длъжността директор на Дирекция „Образование, култура, спорт, туризъм и младежки дейности“ в Община Тутракан – Сашка Атанасова, Фатме Османова-Атанасова – ст. експерт „Чужди езици“ в РУО-Силистра, ръководителят на ЦНСТ – Ерчин Осман.

Приятно настроение създадоха изпълненията на младите таланти от Музикално-театрална група и Школата по китара. Директорът на СУ „Йордан Йовков“ Анка Атанасова приветства присъстващите и представи добрата иновативна практика на СУ „Йордан Йовков“ и дейностите реализирани по проекта.

След официалното посрещане, работната среща продължи с публична изява с участието на родители и образователната общност за мултиплициране на иновациите и опита с наблюдение на урок по „Дигитална математика“ във 2. клас.

В следобедните часове заедно с нашите гости посетихме Мемориален комплекс „Военно гробище – 1916 г.“ и новия музей „Тутраканска епопея – 1916 г.“.

На 9 май, учителите на ЧСУ „Аз съм българче” – гр. Варна и на СУ „Св. Климент Охридски” – гр. Пещера представиха своите училища и споделиха своите иновативни практики. Следвани от своите домакини гостите разгледаха архитектурната среда на училището-домакин. Посетени бяха кабинета по география и икономика и лабораторията по химия и опазване на околната среда, за кратко присъстваха в часа по история и цивилизация.

Екипите на гостуващите училища бяха поканени да наблюдават урок по „Интерактивен графичен дизайн“ в 5. клас и  урок по „Уеб програмиране“ в 8. клас.

След кратката дискусия на тема „Дигитални иновации в образованието“  дейността в този ден продължи с посещението на Етнографската къща в комплекс „Рибарска махала“.

С посещението на историческите обекти в града завърши заложената интердисциплинарна дейност за този ден „Открий, научи и претвори.“.

към албума…


През периода 27-29.03.2024 г. в гр. Разград, във връзка с НП „Иновации в действие“, бе проведен регионален форум на тема: „Аз, ти и другите и непознатото в познатото – иновациите за позитивната промяна в образованието“ с домакин ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр .Разград.
На 28.03.2024 г., вторият ден от събитието, директорът на училището г-жа А. Атанасова, заедно с г-жа Н. Куманова, ст. учител по математика и г-жа М. Стойкова, ст. учител в начален етап, също се включиха в събитието. На вниманието на аудиторията бяха представени презентации на тема „Проект „Успехът ни обич@“- нови учебни предмети с programiram.com“, „Математика и български език“ и „Знаем защо сме тук“.
Госпожа Анка Атанасова запозна участниците във форума с иновативния проект на СУ “Йордан Йовков“, който се изпълнява за четвърта година и включва въвеждане на нови учебни предмети в областта на информационните технологии. Госпожа Н. Куманова и госпожа М. Стойкова споделиха свои иновации, които са прилагали в образователния процес.
На форума присъстваха гости от МОН, началници на РУО, представители на училища от цялата страна.

Учебна 2021/2022 година

8.06.22 г.

Последен ден от форума на НП „Иновации в действие“ в СУ „Йордан Йовков“, град Тутракан

С открит урок при второкласниците по Дигитална математика продължиха дейностите по Модул 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации. Във факултативния час присъстваха ученици от 2. клас със своя ръководител г-жа Елена Николова, бъдещи първокласници и техните родители. Урока наблюдаваха нашите гости от ОУ „Христо Ботев“- с. Асеневци, СУ „Васил Левски“- гр. Елин Пелин, СУ „Йордан Йовков“-гр. Сливен и колеги. Малките ученици визуално програмираха, като резултатът беше решени математически задачи.

Преди отпътуването на нашите гости се проведе кратка дискусия на тема „Дигитални иновации в образованието“. Г-жа Анка Атанасова, директор на СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан връчи сертификати на участниците във форума и картини, рисувани от наши ученици под ръководството на г-н Аурел Стоянов, старши учител по Изобразително изкуство.

към албума…


Втори ден продължиха дейностите по НП „Иновации в действие“. От 6.06. до 8.06.2022 г. на СУ „Йордан Йовков“ гостуват представители на училища от гр. Сливен, с. Асеневци, обл. Плевен и гр. Елин Пелин, обл. София. Реализират се дейностите по Модул 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации. Събитието уважи г-жа Ивелина Петрова, представител на РУО, гр. Силистра.
В първия ден екипите от училищата присъстваха на открит урок по Уеб програмиране. В него участие взеха ученици от осми клас и ученици в девети клас от клуб „Дигитални умения“ с ръководител г-жа Нели Манчева. Домакините кодираха чрез html код в платформата www.programiram.com и представиха разработените от тях уеб страници.
Добри иновативни практики представиха гостуващите екипи в днешния ден. Следваше открит урок по Интерактивен графичен дизайн, на който петокласниците представиха своите графични умения под ръководството на г-жа Елена Тодорова.
След кратката почивка дейностите продължиха с по-забавен характер. Увлечени от темата „Воден свят“, учениците създадоха плакати и уеб сайтове. Предварителната обиколка на училищните коридори /по проект „Обичам моето училище“ са изпъстрени с информация за морета и океани/, помогна на гостите да се ориентират и черпят информация, която приложиха в своите проекти – плакати и уеб страници.
Вълнуваща се оказа срещата на нашите гости с Димо Димитров и Габриел Генчев, всепризнати със своите постижения в канадската борба и техния учител и вдъхновител Красимир Костадинов – световен и европейски шампион по канадска борба.
Втори ден продължиха дейностите по НП „Иновации в действие“. От 6.06. до 8.06.2022 г. на СУ „Йордан Йовков“ гостуват представители на училища от гр. Сливен, с. Асеневци, обл. Плевен и гр. Елин Пелин, обл. София. Реализират се дейностите по Модул 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации. Събитието уважи г-жа Ивелина Петрова, представител на РУО, гр. Силистра.
В първия ден екипите от училищата присъстваха на открит урок по Уеб програмиране. В него участие взеха ученици от осми клас и ученици в девети клас от клуб „Дигитални умения“ с ръководител г-жа Нели Манчева. Домакините кодираха чрез html код в платформата www.programiram.com и представиха разработените от тях уеб страници.
Добри иновативни практики представиха гостуващите екипи в днешния ден. Следваше открит урок по Интерактивен графичен дизайн, на който петокласниците представиха своите графични умения под ръководството на г-жа Елена Тодорова. След кратката почивка дейностите продължиха с по-забавен характер. Увлечени от темата „Воден свят“, учениците създадоха плакати и уеб сайтове. Предварителната обиколка на училищните коридори /по проект „Обичам моето училище“ са изпъстрени с информация за морета и океани/, помогна на гостите да се ориентират и черпят информация, която приложиха в своите проекти – плакати и уеб страници.
Вълнуваща се оказа срещата на нашите гости с Димо Димитров и Габриел Генчев, всепризнати със своите постижения в канадската борба и техния учител и вдъхновител Красимир Костадинов – световен и европейски шампион по канадска борба.

Национална програма „Иновации в действие“ /публ. 11.05.2020 г./mon.bg/


Учебна 2020/2021 година
Средно училище „Йордан Йовков“ – гр.Тутракан на 22 – 24 юни 2021 г. домакинства заключителната дейност по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ по Национална програма „Иновации в действие“. На 22 юни домакини и гости са посетили природния резерват „Сребърна“. А на 23-и т.м. се срещнаха официално във фоайето на тутраканското иновативно училище „Й. Йовков“, чийто директор Анка Атанасова ги посрещна с „Добре дошли!“ и накратко презентира иновативните дейности в училището в отделни класове в трите етапа на средното образование. В дейността по Модел 1 участват още партньорските училища от страната: иновативното училище „Й. Йовков“ от гр. Сливен и ОУ „Хр. Ботев“ от с. Асеневци. Техните представители Мария Кавръкова и Александър Александров презентираха своите училища и тяхното развитие, в т.ч. и дигитално. Напредничавото мислене и подход в средното образование в трите училища приветстваха Габриела Миткова – началник на РУО на МОН в Силистра, и Димитър Асенов – директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и член на комисията за иновативни училища. Малко по-късно събитието уважи и зам. кметът на община Тутракан Дарина Иванова. Учители и ученици от гостуващите училища и ръководството на училището-домакин станаха свидетели на изработването на сайтове от учениците от двата 8. класа на урока при преподавателя по ИТ Нели Манчева. На 24 юни ще се демонстрират уменията на второкласниците и петокласниците – по дигитална математика и дигитален дизайн.
Тамара Спасова /в-к „Напредък“/

НП ,,Иновации в действие“- първа обмяна на опит 01.06.2021-04.06.2021
От учебната 2020/2021 г. СУ ,,Йордан Йовков“ е едно от шестте одобрени в област Силистра иновативни училища. Иновацията, която се прилага се състои във въвеждане на три нови иновативни учебни предмета, а именно ,,Дигитална математика“ в първи и втори клас, ,,Интерактивен графичен дизайн“ в пети клас и ,,Уеб програмиране“ в осми клас. Ръководители на групите са г-жа Елена Николова, ст. учител в начален етап, г-жа Елена Тодорова, ст. учител по информационни технологии и г-жа Нели Манчева, старши учител по информационни технологии. През тази учебна година училището е и част от НП ,,Иновации в действие“, като наши партньори са СУ ,,Йордан Йовков“ гр. Сливен (иновативно училище) и ОУ ,,Христо Ботев“, с. Асеневци, област Плевен (неиновативно училище).

 

 

 

 

През периода 01.06.2021 г. – 04.06.2021 г. бе реализирана първата взаимна визита между двете иновативни училища, състояла се в гр. Сливен. В нея взеха участие г-жа А. Атанасова, директор, г-жа Н. Манчева, ст. учител по информационни технологии и учениците: Селма Молла, Елена Акпунарлиева, Дилара Мехмед, Виктор Горанов, Андрей Радославов, Берксан Джавит, ученици от осми клас, включени в сборна група по ,,Уеб програмиране“. Първият ден от мобилността започна с регистрация и официално откриване на форума, на който гости бяха г-жа Й. Стоилова, ст. експерт начално образование и чужд език в РУО Сливен, г-жа Бойка Няголова, директор на СУ ,,Христо Ботев“ гр. Нова Загора, представители на местната власт, учители и ученици.

По време на мобилността учители и ученици имаха възможност да наблюдават открити уроци по визуално програмиране, да разберат повече за училищата- партньори, да се запознаят с нови технологии, прилагани в часовете по информационни технологии в гимназиален етап, да разгледат град Сливен.
На 03.06.2021 г., като част от НП ,,Иновации в действие“, Модел 2, бе проведена кръгла маса на тема: ,,Иновации-образователни процеси- модерност“, в която официални гости бяха учители и ученици от СУ ,,Йордан Йовков“, Тутракан. Гости на организираната кръгла маса бяха Антон Петров, представител на МОН, Милена Чолакова, началник РУО –Сливен, Лидия Димитрова, представител на община Сливен. Инициативата бе официално открита с онлайн включване на заместник- министър Мария Гайдарова. Участие във форума с презентация, илюстрираща прилаганите иновации в СУ ,,Йордан Йовков“ –Тутракан, взе г-жа А. Атанасова, директор на училището.
През периода 22.06.-25.06.2021 г. СУ ,,Йордан Йовков“ ще бъде домакин на дейности по НП ,,Иновации в действие“ и с нетърпение ще очакваме нашите партньори от СУ ,,Йордан Йовков“ гр. Сливен (иновативно училище) и ОУ ,,Христо Ботев“ с. Асеневци, обл. Плевен (неиновативно училище).

Аз, като ученичка в 8-ми клас във вече иновативното средно училище „Йордан Йовков“, Тутракан , бях поканена да се присъединя към НП „Иновации в действие“ и да се запозная по-обстойно със света на програмирането и компютърната техника. Наши домакини бяха СУ „Йордан Йовков“, гр. Сливен, от които получихме приятно и топло посрещане. Учители и ученици от училището-домакин бяха постоянно с нас и това спомогна за сплотяването на двата екипа. Разведоха ни из цялата сграда, за да добием представа за иновативните дейности, да се запознаем с учениците и да разгледаме класните стаи. Освен че присъствахме на откритите уроци по визуално програмиране във втори, трети и четвърти клас, беше ни представен и час по роботика в десети клас, от който научихме наистина много – от хардуера на изработените от ученици роботи, чак до самия им ход и начин на работа.

Тазгодишните ни домакини се погрижиха да ни настанят в един от най-приятните хотели в града, близо до центъра, като така да можем да се запознаем и с града. Успяхме да се потопим в градската атмосфера и открито ще кажа, че бяхме очаровани.

В третия ден на нашия престой присъствахме на кръгла маса „Иновации – образователни процеси – модерност“, където бяхме запознати и с други училища, прилагащи иновации. Учителите, както и ние учениците, добихме представа за начина на обучение на другите места и сформирахме идеи, които да приложим в нашето училище. Относно моето лично мнение, смятам, че престоя ми в град Сливен по НП „Иновации в действие“, ме вдъхнови да опозная по-задълбочено света на компютърната техника, защото най-важното нещо, което научихме е, че те са нашето бъдеще!

Селма Молла – ученичка от 8.б клас

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.