НП „Иновации в действие“

Национална програма „Иновации в действие“ /публ. 11.05.2020 г./mon.bg/


НП ,,Иновации в действие“- първа обмяна на опит 01.06.2021-04.06.2021
От учебната 2020/2021 г. СУ ,,Йордан Йовков“ е едно от шестте одобрени в област Силистра иновативни училища. Иновацията, която се прилага се състои във въвеждане на три нови иновативни учебни предмета, а именно ,,Дигитална математика“ в първи и втори клас, ,,Интерактивен графичен дизайн“ в пети клас и ,,Уеб програмиране“ в осми клас. Ръководители на групите са г-жа Елена Николова, ст. учител в начален етап, г-жа Елена Тодорова, ст. учител по информационни технологии и г-жа Нели Манчева, старши учител по информационни технологии. През тази учебна година училището е и част от НП ,,Иновации в действие“, като наши партньори са СУ ,,Йордан Йовков“ гр. Сливен (иновативно училище) и ОУ ,,Христо Ботев“, с. Асеневци, област Плевен (неиновативно училище).
През периода 01.06.2021 г. – 04.06.2021 г. бе реализирана първата взаимна визита между двете иновативни училища, състояла се в гр. Сливен. В нея взеха участие г-жа А. Атанасова, директор, г-жа Н. Манчева, ст. учител по информационни технологии и учениците: Селма Молла, Елена Акпунарлиева, Дилара Мехмед, Виктор Горанов, Андрей Радославов, Берксан Джавит, ученици от осми клас, включени в сборна група по ,,Уеб програмиране“.
Първият ден от мобилността започна с регистрация и официално откриване на форума, на който гости бяха г-жа Й. Стоилова, ст. експерт начално образование и чужд език в РУО Сливен, г-жа Бойка Няголова, директор на СУ ,,Христо Ботев“ гр. Нова Загора, представители на местната власт, учители и ученици. По време на мобилността учители и ученици имаха възможност да наблюдават открити уроци по визуално програмиране, да разберат повече за училищата- партньори, да се запознаят с нови технологии, прилагани в часовете по информационни технологии в гимназиален етап, да разгледат град Сливен.
На 03.06.2021 г., като част от НП ,,Иновации в действие“, Модел 2, бе проведена кръгла маса на тема: ,,Иновации-образователни процеси- модерност“, в която официални гости бяха учители и ученици от СУ ,,Йордан Йовков“, Тутракан. Гости на организираната кръгла маса бяха Антон Петров, представител на МОН, Милена Чолакова, началник РУО –Сливен, Лидия Димитрова, представител на община Сливен. Инициативата бе официално открита с онлайн включване на заместник- министър Мария Гайдарова. Участие във форума с презентация, илюстрираща прилаганите иновации в СУ ,,Йордан Йовков“ –Тутракан, взе г-жа А. Атанасова, директор на училището.
През периода 22.06.-25.06.2021 г. СУ ,,Йордан Йовков“ ще бъде домакин на дейности по НП ,,Иновации в действие“ и с нетърпение ще очакваме нашите партньори от СУ ,,Йордан Йовков“ гр. Сливен (иновативно училище) и ОУ ,,Христо Ботев“ с. Асеневци, обл. Плевен (неиновативно училище).

Аз, като ученичка в 8-ми клас във вече иновативното средно училище „Йордан Йовков“, Тутракан , бях поканена да се присъединя към НП „Иновации в действие“ и да се запозная по-обстойно със света на програмирането и компютърната техника. Наши домакини бяха СУ „Йордан Йовков“, гр. Сливен, от които получихме приятно и топло посрещане. Учители и ученици от училището-домакин бяха постоянно с нас и това спомогна за сплотяването на двата екипа. Разведоха ни из цялата сграда, за да добием представа за иновативните дейности, да се запознаем с учениците и да разгледаме класните стаи. Освен че присъствахме на откритите уроци по визуално програмиране във втори, трети и четвърти клас, беше ни представен и час по роботика в десети клас, от който научихме наистина много – от хардуера на изработените от ученици роботи, чак до самия им ход и начин на работа.

Тазгодишните ни домакини се погрижиха да ни настанят в един от най-приятните хотели в града, близо до центъра, като така да можем да се запознаем и с града. Успяхме да се потопим в градската атмосфера и открито ще кажа, че бяхме очаровани.

В третия ден на нашия престой присъствахме на кръгла маса „Иновации – образователни процеси – модерност“, където бяхме запознати и с други училища, прилагащи иновации. Учителите, както и ние учениците, добихме представа за начина на обучение на другите места и сформирахме идеи, които да приложим в нашето училище. Относно моето лично мнение, смятам, че престоя ми в град Сливен по НП „Иновации в действие“, ме вдъхнови да опозная по-задълбочено света на компютърната техника, защото най-важното нещо, което научихме е, че те са нашето бъдеще!

Селма Молла – ученичка от 8.б клас

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.