Документация

Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ за периода 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г.


Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ за периода 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.


Заповед на д-р Димитър Стефанов –кмет на Община Тутракан за

утвърждаване на бюджет за 2024 година на СУ „Йордан Йовков“


Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.


Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ за периода 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г.


Заповед за утвърден бюджет за 2023 година

на Средно училище „Йордан Йовков“


Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ за периода 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.


 Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ за периода 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г.


Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ за периода от 01.01.2022 год.  до 31.12.2022 год.


Отчет за изпълнението на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ за периода 1.01.2022 г. до 30.09.2022 г.


Отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ за периода 1.01.2022 г. до 30.06.2022 г.


Утвърден бюджет за 2022 год. на СУ „Йордан Йовков“ /заповед №РД-04-430/13.05.2022 г./


Отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ за периода 1.01.2022 г. до 31.03.2022 г.


Отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.


Отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., за сметките за средствата от Европейския съюз


Информация-анализ към 30.09.2021 год.


Информация-анализ към 30.06.2021 год.


Информация-анализ към 31.03.2021 год.


Отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ за периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г.


Отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ за периода 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.


Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ за периода 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.


Информация – анализ към 31.12.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.


Отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Й. Йовков“

от 01.01. до 30.09.2020 год.


Отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Й. Йовков“

от 01.01. до 30.06.2020 год.


Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета

/01.01.2020 г. – 31.03.2020 г./


Информация – анализ към 31.03.2020 г.


Бюджет 2020 за СУ „Йордан Йовков“


Заповед за утвърждаване на бюджет 2020


Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджет 2019


ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 15А, АЛ.2 ОТ ЗДОИ ЗА 2019 Г.


Отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ за 2019 год.


Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Й. Йовков“

от 01.01. до 30.09.2019 год.


 

Конкурс за отдаване под наем на кухня и столова, с предназначение за ученическо столово хранене в СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан


Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения

(схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“)


Утвърден бюджет за 2019 год. на СУ „Й. Йовков“


Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Й. Йовков“

от 01.01. до 31.03.2019 год.


Информация – анализ за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2019 год.

 


Информация – анализ

за изпълнението делегирания бюджет за 2018 година


Месечен отчет

за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“

от 01.01. до 31.12.2018 год.


Месечен отчет

за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“

от 01.01. до 30.09.2018 год.


Месечен отчет

за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“

от 01.01. до 30.06.2018 год.


Бюджет за 2018 година


Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Й. Йовков“ от 01.01. до 31.12.2017 г.


Информация – анализ /2017/


Информация – анализ за изпълнението на деветмесечието на 2017 година


Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ от 01.01. до 30.09.2017 год.


Информация – анализ за изпълнението на първо шестмесечие на 2017 година


Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ от 01.01. до 30.06.2017 год.


Информация – анализ за изпълнението на първо тримесечие на 2017 година


Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ от 01.01. до 31.03.2017 год.


Бюджет-2017 г. – първоначален план за делегирани от държавата  дейности


 

Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ от 01.01. до 31.12.2016 година


Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ от 01.01. до 30.09.2016 година


Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СОУ „Йордан Йовков“ от 01.01. до 30.06.2016 година


Бюджет за делегирани от държавата и местни дейности с тримесечно разпределение за 2016 година


Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СОУ „Йордан Йовков“

от 01.01. до 31.03.2016 год.


Информация – анализ

за изпълнението на делегирания бюджет за 2015 година


Информация – анализ

за изпълнението на делегирания бюджет за деветмесечието на 2015 година
Отчет за изпълнение на бюджета

на СОУ „Йордан Йовков“ от 01.01. до 30.06.2015 год.


Информация – анализ

за изпълнението на делегирания бюджет за първо тримесечие на 2015 година

Месечен отчет

за изпълнение на бюджета на СОУ „Йордан Йовков“

от 01.01. до 31.03.2015 год.


Заповед – изплащане на стипендии


Информация – анализ

за изпълнението на делегирания бюджет 2014 година


Месечен отчет

за изпълнение на бюджета на СОУ „Йордан Йовков“

от 1.01. до 31.12.2014 год.


Информация – анализ

за изпълнението на делегирания бюджет за деветмесечието на 2014 година


Информация – анализ

за изпълнението на делегирания бюджет за първо шестмесечие на 2014 година

 

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.