Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес

http://allday.mon.bg

PIG_2013

През учебната 2012-2013 година главният акцент в работата на възпитателите е подобряване на качеството на образованието чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес. Учениците от 1 до 8 клас са организирани в тринадесет полуинтернатни групи.

Основните аспекти в работата на ПИГ са: създаване на умения за самостоятелна работа, планиране и разпределение на времето, усъвършенстване на индивидуалната и диференцирана работа в образователно-възпитателния процес. В часовете за самоподготовка се организират правилното и трайното усвояване на учебния материал и формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, както и формиране на различни качества: любознателност, съзнателност, умение за общуване и положително отношение към учебния труд. Много добрите резултати от проведената входяща и междинна диагностика по основните учебни предмети – български език и литература и математика, са резултат от съвместната работа между класни ръководители, учители по предмети и възпитатели.

Отдихът на учениците в ПИГ се провежда основно в класните стаи, а при хубаво време – навън на открито. Дисциплината на учениците е на нужното ниво. Радост за учениците донесоха получените по проекта постелки за под, които бяха сложени във всяка стая, ползваща се от ПИГ. Децата със специални образователни потребности се адаптират към учебно-възпитателната среда в училище. Имат придобити навици за учебен труд и подобрени взаимоотношения със своите съученици, което е резултат от връзката на ресурсния учител с възпитателите. Децата се приучиха да ги приемат с техните отклонения, да им помагат и да играят с тях.

В часовете за занимания по интереси с учениците се работи в направленията: наука, изкуства, спорт, образователни и развиващи игри и на децата се предоставя възможност да обогатяват своите знания и умения, развиват своя талант и творчески заложби.

Училищни и извънучилищни мероприятия, в които учениците в ПИГ от начален и прогимназиален етап участваха: Изложба „Есенно плодородие“, Изложба на рисунки на тема: „С очите си видях бедата“, по повод Патронния празник на училището се проведоха литературни четения на Йовкови творби, както и изложба на изделия, изработени в часовете за занимания по интереси. Учениците в ПИГ изработиха празнична украса, картички и други материали, с които участваха в Общинския базар по повод Коледа, украсиха своите стаи за празниците и отпразнуваха Коледа и Нова година.

СИЛНИ СТРАНИ:

1. Всеки клас е обособен като самостоятелна полуинтернатна група, което подобрява качеството на работата.

2. Редовна посещаемост на учениците в ПИГ.

3. Създадена училищна система за проследяване на образователните резултати в ПИГ – стартирани дейности за диагностика, корективни методи и други.

СЛАБИ СТРАНИ:

1. Недостатъчна осигуреност с консумативи за пълноценното провеждане на заниманията по интереси и отдиха на учениците.

2. Липса на методическа литература в помощ на възпитателите.

3. Необходимост от провеждане на външна квалификация по проекта.


 Участие на СОУ „Йордан Йовков”

във Великденския благотворителен базар

       На 27 април 2013 год. в парк „Христо Ботев” СОУ „Йордан Йовков” участва във Великденския благотворителен базар, организиран от Община Тутракан. Изделията за разпродажбата бяха изработени от учениците от полуинтернатните групи в часовете за Дейности по интереси. Идеята присърце взеха и майките и бабите на децата, които приготвиха домашни козунаци и лакомства. В края на базара старшите възпитатели Елена Желева и Маргарита Иванова от името на  СОУ „Йордан Йовков” предадоха на общинските служители 126 лв., които ще бъдат преведени на сметката на Богомила Пламенова.

       Продажбата с благотворителна цел започна още в петъчния ден във фоайето на училището, където бяха изложени и продадени  част от експонатите.  За няколко дни кутията за дарения обиколи всички класни стаи. Ученици, учители, възпитатели и непедагогически персонал събраха за малката Богомила около 600 лв.

       Ръководството на СОУ ”Йордан Йовков” отправя огромната си благодарност към всички свои възпитаници и семейства им за тяхната щедрост и съпричастност към съдбата на Богомила.

Пожелаваме ви светли и спокойни празници! 


  “Походът на книгите” в СОУ “Йордан Йовков”

 

В седмицата 15-19 април 2013 год. в СОУ ”Йордан Йовков” се провеждат редица дейности във връзка с националната кампания “Походът на книгите”.

Витрина под надслов “Бисерче вълшебно”с най-интересните и най-четените детски книги от учениците подреди нашата библиотекарка  Красимира Нейчева. На нейната помощ и подкрепа разчитаха възпитателите и учениците за реализирането на училищните дейности в кампанията в подкрепа на четенето.

Ръководени от своите възпитатели, децата от полуинтернатните групи – V-VIII клас,  подготвиха откъси от творби на известни детски автори. Oблечени като любимите си герои те четоха на децата от начален курс. Пипи Дългото чорапче, Шехерезада, Червената шапчица, Пинокио, Баба Яга, Пепеляшка и други приказни герои оживяха пред заинтригуваните малките ученици, които разпознаха безпогрешно приказките и показаха, че четат и знаят много. Несъмнено и за големите и за по-малките деца, а и за техните преподаватели, досега до приказния свят беше вълнуващо преживяване. Походът на приказните герои ще продължи и в детските градини в град Тутракан, където възпитаниците на СОУ ”Йордан Йовков” ще четат на малките си приятели.

Любителите художници от ПИГ V-VIII клас по своему се включиха в кампанията в подкрепа на четенето. Във фоайето на училището за всички свои съученици, учители и гости те подредиха изложба от рисунки на популярни литературни герои и сюжети, сътворени в часовете за Занимания по интереси.

До края на тази седмица ще се състоят следните дейности – учениците от ПИГ V-VIII клас ще рисуват на свободна тема, Ванина Георгиева от VI”б” клас ще представи етюд по своя приказка, VIII „а” клас ще презентира популярни детски книги от фонда на училищната библиотека.


 На 11 април 2013 год. в часовете отредени за Занимания по интереси учениците от ПИГ V ”а” клас гостуваха на Детския отдел на библиотеката при НЧ “Н.Й.Вапцаров-1873” по повод националната кампания “Походът на книгите”. Те бяха радушно посрещнати от Стефка Капинчева – библиотекар в Детския отдел, и от тутраканската общественичка и писателка Румяна Капинчева. Малките почитатели на книгите се запознаха с госпожа Капинчева и нейното творчество за деца, а също и с книжката й “Зъбчетата”, за която през 2012г. нашата съгражданка бе удостоена с Националната награда за детска литература “Петя Караколева”.

Във връзка с инициативата на Детския отдел – Известни личности четат любимата си книга на деца, Румяна Капинчева прочете част от  любима своя  книжка на учениците. След това дойде ред и на децата да споделят откъси от незабравими и любими свои четива със съучениците си.

В края на срещата Детския отдел спечели двама нови читатели от редиците на V “a” клас, които с голям ентусиазъм взеха първите си книжки от това чудно място – библиотеката.

Благодарим сърдечно на госпожа Стефка Капинчева за топлото гостоприемство, с което ни посрещна. Благодарим и на госпожа Румяна Капинчева, че ни направи част от  неповторимия и забавен свят на нейните герои. Пожелаваме им да продължават да работят все така отдадено и с любов за децата!

                                                                Информацията предостави Мариета Спирова

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.