проект „Твоят час“

През учебната 2017/2018 година в училището са сформирани групи по интереси и за преодоляване на обучителните трудности, чиито дейности са включени в проекта „Твоят час“.

Групи „Занимание по интереси“

Арт ателие

Вокална група Дунавска усмивка“

Дигитален свят – програмирай и успей!

Зная своя род и език

Клуб “ Млад огнеборец“

Клуб „IT Friends“

Клуб „Зелени“

Клуб „Знам и мога“

Клуб „Колорит“

Клуб „Литературен свят“

Клуб „Математика“

Клуб „Патриот“

Клуб „Програмиране“

Клуб „Програмист“

Литературен свят и театър

Млад природозащитник

Народни танци

Секция „Спортни игри“

Творческо ателие за деца и ученици със СОП

Учим английски

Фен клуб “ Work and Travel “

Шарканици

 

Групи „Обучителни затруднения“

Езикови и речеви умения в първи клас

Езиковият свят на второкласника

Информационни технологии за всеки – екип 3+

Математика за всеки „Екип 3+“

Математиката лесна

Математиката лесна и интересна

Приятели на математиката в 8 клас


Поставени цели:

  • Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците;
  • Развитие на умения за учене, компетентностите, творческите и художествените способности на учениците;
  • Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите в дейностите на училището;
  • Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности;
  • Прилагане в извънкласните дейности на електронни /мултимедийни/ продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща , позитивна среда;
  • Повишаване на образователните постижения;
  • Преодоляване на образователните дефицити.

Вход към електронна платформа


Заявление и декларация за информирано съгласие


Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“


Индивидуална образователна карта

 

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.