история

Гимназията в гр. Тутракан има почти вековна история.

Откриването и става възможно след Крайовската спогодба от 7 септември 1940 год., когато многострадална Южна Добруджа е възвърната в пределите на майка България. Ентусиазмът от новопридобитата свобода стихва полека, за да се откроят острите нужди на един напълно изоставен град в стопанско положение, сложна етнографска и политическа обстановка. Това сковава обществената дейност с просветна, културна и родолюбива насоченост. …

От добруджанските градове Тутракан е може би градът в най-неугледно състояние, с много належащи нужди и остра необходимост от всестранно подпомагане.

На 12.01.1941 год. тутраканското гражданство изпраща Изложение-молба до министър-председателя на българското правителство за решаване на най-неотложните задачи на града – “житница на златна Добруджа и светиня на българската военна слава”.

На 06.07.1941 год., по инициатива на новоназначения енергичен и ерудиран кмет на града Петър Друмев, 118 жители на Тутракан сформират комитет. Едно от важните му искания до Министерския съвет на България е: “Да се открие още тази година поне 4 и 5 клас от гимназия….”

Гимназиалният клон с IV и V класове (сегашните VIII и IX клас) в гр. Тутракан е открит със заповед №3225 от 27.08.1942 год. от министъра на Народното събрание – Борис Йоцов….

За директор на гимназиалния клон със Заповед №3657 от 23.09.1942 год. на Министерството на народното просвещение е назначен Георги Петков Пеев….

На 14.10.1942 год. се явява първият гимназиален учител – Ангел Андреев Андрончев – по рисуване….

На 18.10.1942 год. се открива учебната година на Девическо професионално училище с водосвет и подходящи слова за голямото значение на гимназията, за културното, просветното и националното издигане на града….

Трудно е началото. Липсва най-необходимото за провеждане на нормални учебни занятия. Гимназията няма собствена сграда, ползва временно сградата на начално училище “Васил Левски” /по-късно прогимназия “Стефан Караджа”/…

След новата 1945 год. за директор е назначен Жельо Тачев Каварджиклиев….Учебната година започва с по две паралелки IV, V и VI клас, съответно с 81, 70 и 67 ученици, а VII и VIIIклас – с по една паралелка 49 и 31 ученици….

Направеният албум на първия випуск на гимназията и днес се съхранява в СОУ “Й. Йовков”. Години след началото, ликовете на първите учители и ученици от албума ни напомнят за първосъздателите на Тутраканската гимназия.

Помнят, има хора, които помнят първите дни и години от началото.

За тях архивните снимки на старата сграда на гимназията в Тутракан не са просто документ, а част от живота….

В училищната документация през учебната 1946/47 год. има данни, които показват, че гимназията вече носи името на Йордан Йовков. Тя се нарича Народна смесена гимназия “Йордан Йовков” – Тутракан. С това име за кореспонденция и работа с документация тя има свой печат и бланка….

В края на учебната 1947/48 год. , съгласно заповед на министъра на народната просвета, Жельо Тачев напуска длъжността директор на Тутраканска гимназия и става учител по рисуване в нея. За директор на гимназията от 20.09.1948 год. е назначен Константин Димитров Бъчваров….

Учебните занятия през 1948/49 год. се провеждат в сградата на Народна Прогимназия “Стефан Караджа” /сега Обреден дом/….

През учебната 1952/53 год. в гимназията се обучават 123 ученици в VIII клас, 67 ученици в IX клас, 55 ученици в X клас и 43 ученици в XI клас.

През месец ноември 1952 год. за директор на гимназията е назначен Петко Петров Димов.

С новата учебна програма от 1959 год. се въвежда политехнизацията на училищата…. За директор отново е назначен Константин Димитров Бъчваров.

Годините летят. Историята на гимназията се обогатява с имена, дати и събития. Материалната база расте, условията на работа се подобряват….

През есента на 1961 год. прогимназия “Стефан Караджа” и политехническата гимназия “Йордан Йовков” се обединяват в едно училище….

На 18 ноември 1961 год. е направена промяна в училищното ръководство. За директор на обединеното училище е назначен Христо П. Антонов….

Новата 1963/64 год. е забележително събитие в историята на гимназията. За първи път тя има своя нова собствена сграда. От тази година политехническата гимназия в Тутракан се нарича Средно политехническо училище “Йордан Йовков” /СПУ/. През тази септемврийска есен средношколците започват редовни учебни занятия в голямата слънчева и красива сграда с 18 класни стаи, 6 кабинета, 2 работилници и голям самостоятелен физкултурен салон. Директор на училището е Тодор Атанасов Тодоров….

На 14 март 1964 год за директор на СПУ “Й. Йовков” е назначен Богомил Любомиров Русев / зам. директор е Енчо Иванов Йорданов/, който се изявява като енергичен и инициативен ръководител на учебното заведение. През есента на 1965 год. се организира най-мащабната учебна екскурзия в историята на гимназията. За тази екскурзия е специално предоставен от БРП – Русе пътническият кораб “Д. Благоев”. В учебната екскурзия участват почти всички ученици и учители. Маршрутът е Тутракан – Русе – Свищов – Лом – Козлодуй – Видин и обратно. Екскурзията има образователен, възпитателен и емоционален резултат….

През учебната 1965/66 год. се извършва сливане на прогимназия “Хр. Ботев” със СПУ “Й. Йовков”. В средния курс се обучават 278 ученици, а в горния /IX-XI/-269 ученици и 79 ученици във вечерните паралелки….

През учебната 1968/69 год. учителският колектив на СПУ “Й. Йовков” се състои от 39 учители и възпитатели, които обучават 540 ученици от V до XI клас…. Учителският колектив възприема идеята на XIа клас: всяка година най-добрата паралелка да посещава къщата музей на патрона на училището Йордан Йовков в с. Жеравна…. Никога досега класните стаи на СПУ “Й. Йовков” не са били пълни с толкова много ентусиазирани ученици…. Повишават се изискванията към училището, неговите функции се определят не само като един образователен и просветен институт…. С разпореждане на 31.07.1975 год. на МНП към СПУ “Й. Йовков” се открива Отдел по машиностроене с две паралелки по професиите “Стругаро-фрезист” и “Шлосер-монтьор”…. Важен проблем, към който са насочени усилията на учителския колектив, е подготовката на висококвалифицирани работници и специалисти със средно образование, годни да се реализират в производството….

За пръв път през учебната 1974/75 год. всички зрелостници се явяват на квалификационен изпит и без изключение защититават от I до III разряд по изучаваната специалност. Проблемите на завода все повече стават проблеми на училището….

През учебната 1977/78 год. горният курс на СПУ “Й. Йовков” се обединява с прогимназия “Ст. Караджа” и начално училище “Любен Каравелов”. Учебните занятия се водят в новата сграда на 24-класното училище. То е проектирано за около 2 години от младата архитектка Мира Габрашкова и инж. Г. Иванов от гр. Силистра.
.

 

 

Строителството се извършва от строителната организация в гр. Тутракан с технически ръководител Цветан Русев. Строителството на новото 24-класно училище започва през 1972 год. и завършва през 1977 год.. Сградата и дворът заемат площ от 20 хил. кв. м. с 230 м. подпорна стена. Училищната сграда има 12 основни коридора, 24 класни стаи, кабинети с лаборатории и хранилища /по физика, химия и биология/, училищни работилници, училищна столова и сладкарница, самостоятелен физкултурен салон, заседателна зала, училищна библиотека, лекарски и зъболекарски кабинети, помещения за административния персонал и др. Откритата спортна база на училищния двор има лекоатлетическа писта, амфитеатрални площадки с игрища за волейбол, хандбал и баскетбол, сектор с гимнастически уреди /всички със зрителски места/…. За разглеждане на сградата са необходими най-малко 2 часа и 15 мин., ако за всяка стая се отдели по една минута. Тържественото откриване на новото училище в Тутракан става на 23.09.1978 год. Сутринта в двора на 24-класно училище е многолюдно и шумно. Пристигат празнично облечени ученици и преподаватели, общественици от града и гости, за да присъстват на прерязването на лентата на единственото пълно Единно средно политехническо училище в окръга и на бюст-паметника на училището.

И хладният дунавски вятър не може да изгаси пламъчетата на радостта, които светят в очите на събраните повече от 1250 възпитаници на ЕСПУ “Й. Йовков”.

Между празничния тържествен шпалир преминават официалните гости, като Дража Вълчева – Министър на образованието, за да достигнат подготвената за този случай трибуна…. С думи на благодарност към събраните се обръща Енчо Йорданов – директор на Единно средно политехническо училище….

Съвместно с учителския колектив на ОУ “Х. Ботев” – Тутракан през 1982 год. е изграден Междуучилищен център по трудово обучение в града, който е и първият в окръга. Новата учебна 1983/84 год. за учениците от X- XI клас започва на 1-ви септември с откриването на Учебно-професионалния комплекс (УПК) – нова организационна форма за професионална подготовка в нашето училище. Гост на откриването е първият заместник- министър на Народната просвета – проф. Начо Начев….

През учебната 1983/84 год. в ЕСПУ “Йордан Йовков” са разкрити профилирани паралелки: една по математика – от VIII клас и една спортна – от V клас….

Наследник и продължител на традициите на Смесената гимназия, Средното политехническо училище, Единното средно политехническо училище е Средно общообразователно училище “Йордан Йовков. То формира поколенията от учебната 1992/93 год. и до сега, вгражда у тях ентусиазма, знанията, уменията и патриотизма на времето, потребни и за днешния, и за утрешния ден на Тутракан.

Из "Страници из миналото на гимназията в Тутракан" –

Енчо Иванов Йорданов – директор на гимназията от 1.09.1968 г. до 1994 г.

 

 

Вашият коментар

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.