Дейности по проект „Успехът ни обич@“

Учебна 2023/2024 година

На 22 април – Деня на Земята, с учениците от ГЦОУД 2. „а“-„б“ клас беше проведен урок на тема „Иновации в обучението по дигитална математика и в занимания по интереси в ЦОУД за устойчиво бъдеще на планетата Земя“, с подтема „Земята – наш дом, наша отговорност”. Урокът бе реализиран от Елена Николова – старши учител по дигитална математика и Сабире Кодак – старши учител в ГЦОУД. Гости на урока бяха г-жа Анка Атанасова -директор на СУ „Йордан Йовков“, г-жа  Анелия Калдарева – зам. директор УД, инж. Татяна Йорданова – зам. директор на Държавно горско стопанство, гр. Тутракан, учители и родители.

В този интегративен урок бяха мултиплицирани знанията на учениците по иновативния предмет Дигитална математика в Заниманията по интереси в ЦОУД. Второкласниците активно участваха в разнообразни дейности, с помощта на които осъзнаха важността на опазването на околната среда и устойчивото развитие на планетата Земя. Акцентите в урока бяха следните:

*Решаваха дигитални задачи, което подпомогна развитието на техните математически и логически умения в контекста на устойчивото бъдеще на планетата.

*Учениците проведоха експерименти, които им помогнаха да разберат сложните процеси и проблеми, засягащи нашата планета. При извършване на опитите учениците правеха предположения за наблюдаваното явления, експериментираха и проверяваха своите хипотези, извеждаха изводи, базирани на фактите, споделиха с другите какво са научили.

*Нареждането на пъзели беше интересен и вълнуващ начин за изследване на различни аспекти на Земята и нейните екосистеми.

*Отгатването на гатанки стимулира тяхното критично мислене и разбиране за околната среда.

*Слушането на песни за планетата Земя им помогна да осъзнаят важността на опазването на околната среда. Вдъхнови учениците да се ангажират с инициативи за опазване на нашата планета. Повиши тяхната екологична осведоменост и ангажираност.

*Обсъждането на основните замърсители на въздуха, водата и почвата, както и начините за тяхното опазване, подчерта значението на всяко действие за защита на природните ресурси.

* Чрез забавна игра, учениците демонстрираха как да се извършва правилното рециклиране – чрез разделянето на отпадъците и тяхното хвърляне в подходящите контейнери.

*В края на часа учениците попитаха изкуствения интелект каква е молбата на планетата Земя към хората. Тази дейност помогна учениците да разберат приложението на технологичните иновации в екологичното образование.

*Учениците споделиха какво е за тях планетата Земя.

*Второкласниците  участваха в засаждането на дървета в двора на училището. Това е важна стъпка към опазването на околната среда и борбата с изменението на климата. Участието им в подобна инициатива не само ги учи как да опазват природата, но и ги възпитава да бъдат отговорни граждани на планетата. Така те се чувстват горди, че са дали своя принос за запазване на общия ни дом.

Този урок е част от по-широката инициатива за включване на устойчивостта и екологичното образование в учебния процес. Целта на урока бе да стимулира интереса и мотивацията на учениците в търсенето и усвояването на знания.Така учениците се подготвят да бъдат активни участници в създаването на по-добро бъдеще за нашата планета.

Благодарим ви, мили деца!

към албума…

Информацията подготвиха: Елена Николова и Сабире Кодак


Избрахме 1 март, за да връчим грамотите и сертификатите на изявените ученици в първия кръг на националното състезание ИТ Знайко. Тази година първокласниците и второкласниците, които участваха са в групите изучаващи иновативния предмет Дигитална математика. А учениците от 6. и 7. клас са изучавали Интерактивен графичен дизайн и показаха на състезанието уменията си в областта на информационните технологии.

към албума…


ОТ ЧЕРТЕЖА ДО КОДА: ПРОЕКТИРАЙ СВОЙ ДОМ С ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ И SCRATCH

STEM урокът, проведен на 29 февруари т.г. и посветен на Националния празник 3 март. В урока участваха учениците от 5.а и 5.б клас, които комбинираха и демонстрираха познанията си по математика, компютърно моделиране, иновативния предмет „Интерактивен графичен дизайн“ и гражданско образование. В рамките на 2 учебни часа учениците проектираха свой бъдещ дом с чертожни инструменти, като ползваха алгоритми със стъпките за построяване на геометрични фигури, след което превърнаха своя хартиен чертеж в електронен с помощта на средата за блоково програмиране Scratch. Къщичките се появиха върху карта на България, а до тях гордо се развя националния ни флаг, създаден от учениците с векторен редактор.

към албума…

28.12.2023

Изучаване на иновативни предмети за четвърта поредна година.

Преди настъпването на Новата 2024 година, учениците изучаващи иновативни предмети в училище преминаха няколко курса от дигитална математика, интерактивен графичен дизайн и уеб програмиране. Учениците от първи, пети и осми клас вече усвоиха понятия, умения и знания в интерактивната платформа programiram.com, която е основа за иновативните предмети. В резултат от това учениците рисуваха новогодишни картички, получиха значки за успешно преминат курс.

Иновативните предмети се изучават за поредна четвърта година в нашето училище. Сегашните осмокласници, които тази учебна година усвояват знания по уеб програмиране са преминали обучението и по интерактивен графичен дизайн в пети клас. До края на учебната година предстоят срещи с родители и представители на фирми както и споделяне на добри практики на междуинституционално ниво.

С пожелание за успех в иновациите!

към албума…


Бинарен урок на тема „Химична символика“

„Химична символика“ бе темата на бинарен урок за обобщение и систематизиране на знанията в 7. клас, проведен на 22 ноември 2023 г. в СУ „Йордан Йовков“ – Тутракан и съчетаващ компетентностите на учениците по химия и опазване на околната среда с дигиталните им умения. В урока, пред погледа на експерта по природни науки от РУО – Силистра Снежана Пенева, училищното ръководство в лицето на директора А. Атанасова, зам.-директора Ан. Калдарева и учители по химия от областта, затвърждаваха знанията си учениците от групите по компютърно моделиране и информационни технологии в 7.а и 7.б клас, с преподавател Елена Тодорова. А техен учител по ХООС е Тиджен Мехмед. В смесени екипи учениците от двата класа не само демонстрираха какво са научили за химичните знаци, формули и уравнения, те умело използваха средствата на информационните и комуникационни технологии и успяха да намерят добър диалог при вземането на групови решения и при представянето им пред публика, за което можем искрено да ги поздравим!

към албума…


Европейската седмица на програмирането /7 – 22 октомври 2023 г./ има за цел да интегрира кодирането, изчислителното мислене и цифровата грамотност в образователните среди. Това бе и поводът вниманието на учениците да бъде насочено към новите технологии и възможностите за тяхното използване. В часовете от разширената подготовка по информационни технологии в 8.а и 9.б клас бяха реализирани компютърни продукти по темата, а именно – осмокласниците от профил „Предприемачество“ създадоха и представиха интерактивни презентации за облачните технологии и средите и средствата за електронно обучение, а деветокласниците от профил „Природни науки“ опознаха грид технологиите и тяхното приложение. Чрез създадени и отпечатани брошури, те представиха и знанията си за дейността на Европейската организация за ядрени изследвания – Церн, като най-яркия представител за организация, използваща грид технологии.
В часа по иновативен предмет Уеб програмиране осмокласниците поканиха своите съученици, за да наблюдават дейността им в този час. Участниците програмираха в онлайн платформата programiram.com. Демонстрираха своите начални умения в писането на HTML код и създаването на уеб страница.
Информацията предоставиха – Елена Тодорова и Нели Манчева, старши учители по информационни технологии.

Учебна 2022/2023 година

Сътрудничество с външни организации

Проекти на учениците, които изучават иновативен предмет „Интерактивен графичен дизайн“

Проекти на учениците, които изучават иновативен предмет „Уеб програмиране“

ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНОВАТИВНИ ДЕЙНОСТИ


19.06.2023

Бинарен урок по български език и литература и информационни технологии

На 19 юни 2023 г. в класната стая на 8.а клас се проведе бинарен урок, резултат от екипната работа между учителя по български език и литература – г-жа Стоянова и учителя по информационни технологии – г-жа Манчева.

Подрастващите се затрудняват да формулират правилно, точно и ясно изказа си, когато е необходимо да представят и защитят дигитален продукт. Те бързо се ориентират в използването на дигиталните приложения, за да създадат уеб сайт, но трябваше да получат подкрепа и насоки, относно презентирането на своя дигитален продукт. Спазвайки учебното съдържание по български език, осмокласниците бяха предизвикани да създадат и изпратят електронно писмо, в което да опишат съдържанието на своя уеб сайт и да се мотивират за избраната от тях тема.

Урокът имаше и още една поставена цел, която е в пряко отношение към иновативния предмет „Уеб програмиране“ и проекта „Успехът ни обича“- включването на колеги от педагогическата общност за прилагане на елементи от иновацията в пряката си урочна работа.

към албума…


26.04.2023

ИНОВАТИВНИ В ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА

Под това мото на 21 април 2023 г. В СУ „Йордан Йовков“ с учениците от 2.б клас се проведе интегративен урок, обединяващ учебните предмети: Математика – задължителна подготовка и Дигитална математика – факултативна подготовка. Урокът-празник организираха Анелия Христова – класен ръководител на 2.б клас и Елена Николова – учител по Дигитална математика.

С тематично свързани с предстоящия Ден на земята задачи, малките математици по нетрадиционен начин усвоиха таблицата за умножение с числото 9, а новите знания затвърдиха и обобщиха с помощта на флаш игри.

За лекотата, с която учениците се справят с поставените математически задачи, съществена роля изиграва факултативната подготовка по дигитална математика, в която за втора учебна година се обучават второкласниците от училището. Предметът е един от най-желаните, заради игровия подход, с който се затвърждават математическите познания от общообразователната подготовка, а и заради симпатичните дигитални герои, помагащи в обучението и водещи учениците по-високо в трудната наука.

Не бяха скрити интересът и емоцията на присъстващите родители от това да видят децата си в работна атмосфера, знаещи и можещи дигитални математици. На урока присъстваха още учители от училището, зам.-директорът по учебната дейност Анелия Калдарева и зам.-директорът по административно-стопанската дейност Дияна Русева.

към албума…


26.04.2023

Откриване на кабинет по Природни науки

На 25.04.2023 г. в нашето училище бе открит Кабинет по природни науки по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ по Модул 1 „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“.

На официалната церемония присъстваха г-жа Снежана Пенева – ст. експерт по Природни науки и екология в РУО Силистра, проф. Станка Дамянова – директор на филиал Разград към Русенския университет, г-жа Даринка Иванова – зам. кмет в Община Тутракан, лекари от МБАЛ Тутракан – д-р Деян Малчев и д-р Павел Ангелов, от Медицинския център „Св. Иван Рилски” – Мая Нейчева – ембриолог, директори на училища, други уважавани гости и бивши учители.

Г-жа Анка Атанасова – директор на училището представи реализирания проект „Профилираната подготовка по природни науки – притегателен център и бъдеще на нашите ученици.“ Приветствено слово от името на кмета д-р Д. Стефанов поднесе г-жа Даринка Иванова. Второкласниците с класен ръководител г-жа Анелия Христова поздравиха гостите със своето музикално изпълнение. Приветстваха и поднесоха цветя г-жа Д. Станкова –директор на СУ „Хр. Ботев“, г-жа Пенева, Мая Нейчева.

След официалната част всички присъстващи бяха поканени в новия кабинет.

Г-жа Веселина Генова заедно с учениците от 9. клас демонстрираха Закона на Ом, определящ зависимостта между тока, напрежението и съпротивлението на проводника в електрическа верига.

Седмокласниците решиха кръстословица с химични понятия на интерактивната дъска, а ученици от 10. , 11.  и 12. клас представиха ефектни химични опити /взаимодействие на натрий с вода, „Горящи ръце“, „Сребърно огледало“, „Огънчета под вода“/, под ръководството на г-жа Тиджен Мехмед.

Историческото развитие на микроскопа и как работи съвременния дигитален микроскоп представиха ученици от осми клас и г-жа Бисерка Симеонова.

Малките петокласници изучаващи иновативен предмет „Интерактивен графичен дизайн“ имаха възможност да рисуват и представиха уменията си на графичните таблети. Тяхната дейност обобщи г-жа Елена Тодорова.

Учителите по Природни науки вече имат своя уеб страница, която беше представена като заключение от осмокласниците изучаващи иновативен предмет „Уеб програмиране“, с ръководител Нели Манчева.

Благодарим на всички ученици за атрактивното участие в събитието, а те са:

Петокласниците: Борислава Атанасова, Красиела Панчева, Леа Караджова, Пламен Тодоров, Християна Тодорова, Тиана Токова; шестокласниците: Никол Атанасова, Ралица Инджева; учениците от седми клас: Алпер Шедат, Андрея Георгиева, Валери Слободанов, Ефе Ахмед, Преслава Маркова и Самуил Панчев; осмокласниците: Албена Стоянова, Ана-Мария Атанасова, Божидар Стоянов, Краси Желязкова, Мартин Караджов, Надя Лазарова, Весела Аврамова, Мерт Кашчилар; учениците от девети клас: Гергана Андреева, Каан Кантаров и Юсеин Поси; Дилара Мехмед и Селма Молла –десети клас; Пламена Димитрова – единадесети клас; Дамян Лазаров,  Пресиян Великов, Сесил Йешилли – дванадесети клас.

към албума…


17.03.2023

Празник на математиката в 1. клас

На 16 март с учениците от 1.а клас се проведе Празник на математиката „Да се състезаваме заедно“. Това беше един нетрадиционен празник, тъй като малките първокласници показаха усвоените знания и умения за събиране, изваждане и сравнение на числа до 10, като решаваха дигитални задачи, съчетани с ловкостта и бързината в любимите за тях спортни игри.

В състезателния дух на празника малките ученици разбраха, че математиката може да бъде забавна и интересна!

Гости на празника бяха родителите на първокласниците, за които беше не по-малко интересно и емоционално цялото събитие. Празненството уважи и директорът на училището, г-жа Анка Атанасова, която пожела на малките възпитаници на СУ „Йордан Йовков“ да бъдат все така любознателни и успешни. Учениците получиха подаръци от главния учител – г-жа Маргарита Манолова.

Организатори на празника: Елена Николова – класен ръководител на 1.а клас и Светослав Георгиев – учител по физическо възпитание и спорт.

повече снимки…


През учебната 2022/2023 година продължават обученията на учениците по иновативните предмети „Дигитална математика“ в 1. клас, „Интерактивен графичен дизайн“ в 5. клас и „Уеб програмиране“ в 8. клас. Ръководителите са съответно г-жа Елена Николова, г-жа Елена Тодорова и г-жа Нели Манчева.

През настоящата година новите първокласници навлязоха в света на дигиталната математика, решават задачи с игрови подход, което им помага да затвърдяват математическите си умения.

Петокласниците използват платформата design.programiram.com, за да се научат да използват правилните инструменти за рисуване, да прилагат цветови схеми, да създават векторно изображение.

В часовете по Уеб програмиране осмокласниците изпълняват инструкции в платформата programiram.com като пишат html код и стилизират в CSS. Придобитите умения ще използват за създаване на собствени уеб сайтове.

 

Предвидените срещи с представители на фирми, които се занимават с графичен дизайн и SEO оптимизация ще спомогнат за по-добрата информираност на учениците – приложението на графичния дизайн и уеб програмирането в дейности от професионално равнище.

 

 

 

 

 

 


Учебна 2021/2022 година

13.05.2022

Интегративен урок по Изобразително изкуство и Дигитална математика

На 12 април 2022 г., в СУ „Йордан Йовков“ с учениците от 2.а клас се проведе открит интегративен урок по Изобразително изкуство и Дигитална математика, на тема „Знаци в природата и създаване на рисунка-игра“. Темата беше разработена и представена от началните учители Елена Николова и Стефка Станкова. Целта на урока беше да се формират знания и умения за ориентиране в природната среда чрез знаци на визуалната комуникация. Реализирането на целта се осъществи чрез създаване на рисунка-игра, в която учениците приложиха на практика знанията и уменията, усвоени от иновативния предмет Дигитална математика.

Чрез своите рисунки, второкласниците ни отведоха на екскурзия сред природата, но изобразените герои решават задачи, за да стигнат до обекта на своята разходка. В рисунките си учениците използват блокове за математическо моделиране и така у тях се формира интерес към програмирането във визуална среда.

Гости на интегративния урок бяха Анка Атанасова-директор на училището, Маргарита Манолова-главен учител, учители и родители.


Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.