иновативно училище

 

Стратегическата цел на СУ „Йордан Йовков“ – Тутракан е да се

повиши авторитета на училището, чрез постигане на възможно най-високо

качество на образованието и превръщането му в търсена и конкурентноспособна институция. Важно условие за това е тя да е ориентирана към образователните политики в страната и ЕС. Актуално е на STEM направлението, както и прилагането на ИКТ технологиите в учебния процес.

В стратегията ни е залегнат основният приоритет на преден план да се изведе подкрепата за всеки ученик с неговите желания, осигуряване на добро бъдеще, в което ще са необходими дигиталните компетентности.

За целта са въведени предметите “Дигитална математика”-1. и 2. клас, “Интерактивен графичен дизайн”: 5. клас, и „Уеб програмиране“в 8. клас.

 Предлагаме все по-полезни и желани обучения и образование, отговарящи на предизвикателствата на бъдещето.

Конкретните ни цели са:

  • Учениците да формират критично мислене, увереност в своите възможности, и да прилагат изследователски подход в обучението.
  • Да придобият практически умения за работа с иновативен инструмент, който все повече навлиза в българската образователна система.
  • Да подобрят своите дигитални умения и познания в областите съответно на
  • математическото моделиране, на векторния графичен дизайн и на уеб
  • програмирането.
  • Учителите да придобият практически опит с интерактивна
  • обучителна система, и да повишат своята дигитална мотивация.

 


 

Проекти на учениците, които изучават иновативен предмет „Интерактивен графичен дизайн“

Проекти на учениците, които изучават иновативен предмет „Уеб програмиране“


 

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.