Интердисциплинарен урок посветен на Деня на народните будители

Защото те „събуждат“ народа, за да може да види той деня, за да види светлината на слънцето- да добие знания, да бъде просветен. С тези думи стартира инициативата, посветена на Деня на народните будители, в която взеха участие учениците от 6.а и 6.б клас, подготвени от учителите си: по история и цивилизация – Вероника Атанасова, по география и икономика – Севгинар Амза, по компютърно моделиране и информационни технологии – Елена Тодорова и Пенка Иванова. Това бяха и учителите, които журираха представянето на представителите на класовете. С помощта на знанията и уменията си по трите предмета трите отбора „Бели“, „Зелени“ и „Червени“ се състезаваха помежду си в три състезателни кръга. Първи кръг „Изпитай противника“, Втори кръг „С технологиите в час е интересно“ и Трети кръг „Играй и учи“. В този ден нямаше победители и победени, всички спечелиха, защото всеки от учениците получи нещо много ценно – знание, а и усещане за гордост, че в българската история има много личности – будители, чиито пример да следваме.

снимки…

Информацията предостави – Мария-Луиза Христова – педагогически съветник, снимки – Александрина Александрова – помощник на учителя.

Състезание ,,Четете и знайте“

На 27.10.2022 г., в СУ ,,Йордан Йовков“ се проведе интердисциплинарно състезание ,,Четете и знайте“, с любезното съдействие на Klett България. В надпреварата участваха екипни отбори от 1., 2., 3. и 4. клас. Състезанието е по повод „Деня на народните будители“, 300 години от рождението на Паисий Хилендарски, 260 години от написването на „История славянобългарска“.

Наши специални гости бяха:

Цветомир Атанасов – Регионален мениджър Северен регион,

Дочка Милушева – търговски представител,

Дарина Иванова – зам.-кмет на Община Тутракан,

Доротея Бальовска – директор на ОЦИД,

Айтен Вехби – директор на ЦОП Тутракан,

Тодорка Ангелова – председател на МКБППМН,

Велислава Бояджиева – обществен възпитател,

М. Тодорова – бивш учител,

Екатерина Николова – Исторически музей, гр. Тутракан,

Ц. Калчева – председател на Обществен съвет

Всички отличени получиха подаръци от Klett България!

снимки…

Информацията предостави: Мария -Луиза Христова – педагогически съветник

Препис на „История славянобългарска“

 „ … О, неразумни юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш и не говориш на своя език?“

На 26.10.2022 г. се проведе дейност, свързана с Деня на народните будители – Препис на „История славянобългарска“ с учениците от прогимназиален етап- 5. -7. клас. Инициативата беше осъществена от техните учители по Български език и литература и учителите от ГЦОУД. Те положиха старание и ентусиазъм в това интересно начинание. ????

снимки…

Обучение на социалните работници

От 21.10.2022 г. до 23.10.2022 г., в гр. Велико Търново се проведе присъствено обучение на образователни медиатори и социални работници, организирано от Център  АМАЛИПЕ. В него се включиха социалните работници на СУ „Йордан Йовков“- Мартина Георгиева и Десислава Илинколова. Обучението беше открито от г-н Деян Колев- председател на Център АМАЛИПЕ, Лало Каменов- директор на ЦОИДУЕМ и Ирена Стасинопулу- адвокат.

В рамките на обучението образователните медиатори преминаха няколко важни тематични модула, за повишаване на техните резултати: организиране на кампании и събития; създаване и поддържане на активен родителски клуб, работа на терен- посещение на семейства в риск, проведе се кампания на тема: „Защо е важно образованието?“. Обучението беше ползотворно и мотивиращо.

Дискусия на тема „Образованието е ценност“

На 20.10.2022 г. в СУ „Йордан Йовков“ се проведе дискусия на тема „Образованието е ценност“. Събитието проведоха социалните работници на училището – Мартина Георгиева, Десислава Илинколова и Лидия Тотева. В него взеха участие представители на местни институции, учители, родители и ученици. Участниците бяха разделени на четири групи. Обсъждахме въпроси свързани с образователните институции, заедно играхме игри с образователната насоченост: попълвахме мисловна карта, решавахме кръстословица, търсехме отговор на въпроса „Какво е демокрация?“.  Завършихме с кратка викторина за човешките права.

Благодарим на всички, които се включиха в дискусията!

Информацията предостави: Лидия Тотева – социален работник.

снимки…

Есенният благотворителен базар продължи на открито на градския пазар на 15.10.2022 г. Събраната сума е 1427.30 лв. Тя ще подпомогне поетата кауза „Реновиране на училищната библиотека“.

Благодарим за съпричастността и доброто отношение!

снимки…

Училищен крос

Училищен крос организираха учителите по физическо възпитание и спорт от Средно училище „Йордан Йовков“. Участие взеха ученици от 5. до 12 клас. Събитието се проведе днес /7.10.2022 г./, на ул. „Крайбрежна“ до Дунавския парк. Класираните ученици получиха грамоти и медали.

Момичета – 5. – 6. клас:

I място: Мелис Кашчилар, 6.а клас

II място: Кейт Димитрова, 6.а клас

III място: Лея Караджова, 5.а клас

Момчета – 5. – 6. клас:

I място: Джошкун Зекерие, 6.б клас

II място: Баръш Басръ, 6.б клас

III място: Пламен Тодоров, 5.а клас

Момичета – 7. – 8. клас:

I място: Надя Лазарова, 8.б клас

II място: Гюла Стефанова, 7.а клас

III място: Весела Аврамова, 8.а клас

Момчета – 7. – 8. клас:

I място: Назир Мехмед, 7.а клас

II място: Дуан Юсеин, 7.а клас

III място: Сабрин Георгиев, 7.а клас

Момичета – 9. – 12. клас:

I място: Селма Молла, 10.б клас

II място: Джесика Маринова, 11.б клас

III място: Синем Неджати, 11.б клас; Даниела Русева, 10.б клас

Момчета – 9. – 12. клас:

I място: Инис Салим, 11.б клас

II място: Денис Савков, 10.б клас

 

Благодарим на всички ученици, които проявиха спортен хъс и с желание се включиха в спортната надпревара!

снимки…

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.