Документи за екскурзия

Документи, които са необходими за провеждане на ученически пътувания, съгласно Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена.

 

Документи, които са необходими за провеждане на ученически пътувания, съгласно с изискванията на чл. 15. (3) на Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

 

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.