Публичност

Учебна 2023/2024 година

През периода 27-29.03.2024 г. в гр. Разград, във връзка с НП „Иновации в действие“, бе проведен регионален форум на тема: „Аз, ти и другите и непознатото в познатото – иновациите за позитивната промяна в образованието“ с домакин ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр .Разград.
На 28.03.2024 г., вторият ден от събитието, директорът на училището г-жа А. Атанасова, заедно с г-жа Н. Куманова, ст. учител по математика и г-жа М. Стойкова, ст. учител в начален етап, също се включиха в събитието. На вниманието на аудиторията бяха представени презентации на тема „Проект „Успехът ни обич@“- нови учебни предмети с programiram.com“, „Математика и български език“ и „Знаем защо сме тук“.
Госпожа Анка Атанасова запозна участниците във форума с иновативния проект на СУ “Йордан Йовков“, който се изпълнява за четвърта година и включва въвеждане на нови учебни предмети в областта на информационните технологии. Госпожа Н. Куманова и госпожа М. Стойкова споделиха свои иновации, които са прилагали в образователния процес.
На форума присъстваха гости от МОН, началници на РУО, представители на училища от цялата страна.

Учебна 2021/2022 година

На 21.10.2022 в гр. София, НДК, бе проведен Национален форум „Училища с иновации за бъдещето“.

На форума присъстваха учители и директори от цялата страна, министри, служители на МОН, външни организации, като целта бе да бъдат отличени най-добрите иновативни практики. Иновацията, която се прилага в СУ „Йордан Йовков“ бе високо оценена, за което училището ни бе сред наградените. Наградата – плакет, бе връчена на г-жа Анка Атанасова, директор, от г-жа Румяна Коларова, министър на МОН през 2014 г.
От позицията си на директор на СУ „Йордан Йовков“ изказвам специални благодарности на училищния екип, прилагащ конкретната иновация, а именно г-жа Е. Тодорова, ст. учител по ИТ, г-жа Н. Манчева, ст. учител по ИТ, г-жа Е. Николова, ст. учител в начален етап и учител по компютърно моделиране, както и на всички учители, служители, ученици и родители, които са ангажирани с иновативните дейности.
Специални благодарности и на РУО гр. Силистра за високата оценка, която ни дават по отношение на иновативните дейности, предлагайки именно нашето училище да получи тази престижна награда.

Учебна 2020/2021 година

На 03.06.2021 г., като част от НП ,,Иновации в действие“, Модел 2, бе проведена кръгла маса на тема: ,,Иновации-образователни процеси- модерност“, в която официални гости бяха учители и ученици от СУ ,,Йордан Йовков“, Тутракан.

 форума с презентация, илюстрираща прилаганите иновации в СУ ,,Йордан Йовков“ –Тутракан, взе г-жа А. Атанасова, директор на училището.
Гости на организираната кръгла маса бяха Антон Петров, представител на МОН, Милена Чолакова, началник РУО –Сливен, Лидия Димитрова, представител на община Сливен. Инициативата бе официално открита с онлайн включване на заместник- министър Мария Гайдарова. Участие във

През периода 22.06.-25.06.2021 г. СУ ,,Йордан Йовков“ ще бъде домакин на дейности по НП ,,Иновации в действие“ и с нетърпение ще очакваме нашите партньори от СУ ,,Йордан Йовков“ гр. Сливен (иновативно училище) и ОУ ,,Христо Ботев“ с. Асеневци, обл. Плевен (неиновативно училище).

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.