Проект „Екология и здраве – нашето минало, настояще и бъдеще“

Средствата за реализиране на проекта са отпуснати по решение на Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Реализирането на проекта включваше ремонтиране на спортните съоръжения, възстановяване на спортните волейболно и футболно игрище, освежаване. С доброволен труд и участие се включиха помощният персонал, учители и ученици.

„…За 18-та поредна година Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на националната кампания „Чиста околна среда – 2021“. Тя придоби широка обществена популярност и благодарение на нея, с доброволния труд и участие, както на възрастните, така и на подрастващите са постигнати резултати в цялата страна.

Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2021 г.“ е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем.  Дейностите, които се финансират по Националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.” са за реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Целта е с това да се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда…“

Министерство на околната среда и водите

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.