Проект „Успехът ни обича“

През периода 27-29.03.2024 г. в гр. Разград, във връзка с НП „Иновации в действие“, бе проведен регионален форум на тема: „Аз, ти и другите и непознатото в познатото – иновациите за позитивната промяна в образованието“ с домакин ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр .Разград.
На 28.03.2024 г., вторият ден от събитието, директорът на училището г-жа А. Атанасова, заедно с г-жа Н. Куманова, ст. учител по математика и г-жа М. Стойкова, ст. учител в начален етап, също се включиха в събитието. На вниманието на аудиторията бяха представени презентации на тема „Проект „Успехът ни обич@“- нови учебни предмети с programiram.com“, „Математика и български език“ и „Знаем защо сме тук“.
Госпожа Анка Атанасова запозна участниците във форума с иновативния проект на СУ “Йордан Йовков“, който се изпълнява за четвърта година и включва въвеждане на нови учебни предмети в областта на информационните технологии. Госпожа Н. Куманова и госпожа М. Стойкова споделиха свои иновации, които са прилагали в образователния процес.
На форума присъстваха гости от МОН, началници на РУО, представители на училища от цялата страна.

Уважаеми родители, предоставяме на Вашето внимание анкета, която да попълните.

С тази анкета искаме да установим какво е Вашето мнение за участието на Вашето дете в проекта „Успехът ни обич@“.

Въпросите съдържат варианти на отговори. Моля, отбележете само един избран от вас отговор.

Вашето мнение е важно за нас! Благодарим Ви за участието!

https://docs.google.com/forms/d/1JeYK_CDsW6RQXAgKCeFN0DEaar1K2p7Ez529AAkUG3M/edit


Уважаеми учители, предоставяме на Вашето внимание анкета, която да попълните.

С тази анкета искаме да установим какво е Вашето мнение за участието на учениците в проекта „Успехът ни обич@“.

Въпросите съдържат варианти на отговори. Моля, отбележете само един избран от вас отговор.

Вашето мнение е важно за нас! Благодарим Ви за участието!

https://docs.google.com/forms/d/1jD8drOzrUJAlQwgcMG33Fs9EcpLDMGyqLW1Caw-J31g/edit


Изучаване на иновативни предмети за четвърта поредна година.
Преди настъпването на Новата 2024 година, учениците изучаващи иновативни предмети в училище преминаха няколко курса от дигитална математика, интерактивен графичен дизайн и уеб програмиране. Учениците от първи, пети и осми клас вече усвоиха понятия, умения и знания в интерактивната платформа programiram.com, която е основа за иновативните предмети. В резултат от това учениците рисуваха новогодишни картички, получиха значки за успешно преминат курс.
Иновативните предмети се изучават за поредна четвърта година в нашето училище. Сегашните осмокласници, които тази учебна година усвояват знания по уеб програмиране са преминали обучението и по интерактивен графичен дизайн в пети клас. До края на учебната година предстоят срещи с родители и представители на фирми както и споделяне на добри практики на междуинституционално ниво.
С пожелание за успех в иновациите!

Изготвяне и представяне на лого на тема „ Химична символика“ от ученици от ФУЧ „Интерактивен графичен дизайн“. Включване на изработените лога в дизайна на материали за учители- гости на бинарен урок по химия и опазване на околната среда и информационни технологии в 7 клас проведен на 22 ноември 2023 г..

към албума…


Отбелязване на Европейската седмица на програмирането /7 – 22 октомври 2023 г./ с открит урок на учениците от Уеб програмиране, където осмокласниците поканиха своите съученици, за да наблюдават дейността им в този час. Участниците програмираха в онлайн платформата programiram.com. Демонстрираха своите начални умения в писането на HTML код и създаването на уеб страница.

към албума…


На 12 април 2022 г., в СУ „Йордан Йовков“ с учениците от 2.а клас се проведе открит интегративен урок по Изобразително изкуство и Дигитална математика, на тема „Знаци в природата и създаване на рисунка-игра“.

Темата беше разработена и представена от началните учители Елена Николова и Стефка Станкова. Целта на урока беше да се формират знания и умения за ориентиране в природната среда чрез знаци на визуалната комуникация. Реализирането на целта се осъществи чрез създаване на рисунка-игра, в която учениците приложиха на практика знанията и уменията, усвоени от иновативния предмет Дигитална математика.

 

 

 

 

 

Чрез своите рисунки, второкласниците ни отведоха на екскурзия сред природата, но изобразените герои решават задачи, за да стигнат до обекта на своята разходка. В рисунките си учениците използват блокове за математическо моделиране и така у тях се формира интерес към програмирането във визуална среда.

Гости на интегративния урок бяха Анка Атанасова-директор на училището, Маргарита Манолова-главен учител, учители и родители.

повече снимки…


 

Уважаеми родители, предоставяме на Вашето внимание анкета, която да попълните.

С тази анкета искаме да установим какво е Вашето мнение за участието на Вашето дете в проекта „Успехът ни обич@“.

Въпросите съдържат варианти на отговори. Моля, отбележете само един избран от вас отговор.

Вашето мнение е важно за нас! Благодарим Ви за участието!

https://forms.gle/xdjj9QgbTrBpCkPT6


Бинарен урок по БЕЛ и ФУЧ „Уеб програмиране“ на тема „Електронно писмо“ проведен на 19 юни 2023 г.

повече…

към албума…

 

 

 

 

 

 


Уважаеми учители, предоставяме на Вашето внимание анкета, която да попълните.

С тази анкета искаме да установим какво е Вашето мнение за участието на учениците в проекта „Успехът ни обич@“.

Въпросите съдържат варианти на отговори. Моля, отбележете само един избран от вас отговор.

Вашето мнение е важно за нас! Благодарим Ви за участието!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY1ufUIrskLLAyP7X10pJt3cgtXW-Xgo4v67nYWJBBO2q49w/viewform


Филм – репортаж за нашето училище и изучаваните иновативни предмети от 17.11.2021 год., публикуван в страницата на Знание. БГ:  https://www.facebook.com/515180928987040/videos/1033438810827231

 


„Успехът ни обич@“ – въвеждане на нови учебни предмети за повишаване на математическите и дигиталните умения на учениците от СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан“. Това е одобреният проект, който стартира в началото на учебната 2020/2021 година и ще продължи общо четири години до края на учебната 2023/2024 година. От настоящата учебна година СУ „Йордан Йовков“ е със статут Иновативно училище.

Стратегическата цел на училището е да се повиши авторитета на институцията, чрез постигане на възможно най-високо качество на образованието. Важно условие за това е тя да е ориентирана към образователните политики в страната и ЕС. Актуално е на STEM направлението, както и прилагането на ИКТ технологиите в учебния процес. В стратегията ни е залегнат основният приоритет на преден план да се изведе подкрепата за всеки ученик с неговите желания и интереси за осигуряване на добро бъдеще, в което ще са необходими дигиталните компетентности.

Искаме да предложим все по-полезни и желани обучение и образование, отговарящи на предизвикателствата на бъдещето. Конкретните ни цели са: учениците да формират критично мислене, увереност в своите възможности, и да прилагат изследователски подход в обучението. Да придобият практически умения за работа с иновативен инструмент, който все повече навлиза в българската образователна система. Да подобрят своите дигитални умения и познания в областите съответно на математическото моделиране, на векторния графичен дизайн и на уеб програмирането. Учителите да придобият практически опит с интерактивна обучителна система, и да повишат своята дигитална мотивация. За целта са въведени предметите “Дигитална математика”- 1. и 2. клас, “Интерактивен графичен дизайн” –  5. клас, и „Уеб програмиране“ в 8. клас.

Мотивирани сме да превърнем училището и екипа си в престижен и уважаван в обществото иновативен център. Мотивирани сме да бъдем пример на учениците си да продължават своето образование в училището ни и развитието си в бъдещия си професионален живот, като приемат предизвикателствата на времето. Мотивирани сме да предлагаме иновативни средства, гъвкави и мотивиращи, стимулиращи за успех. Мотивирани сме да провокираме интереса на учениците, да ги привлечем към каузата „Образование“.

Нашият проект включва една иновация: Въвеждане и използването на адаптивна и интерактивна обучителна платформа на Programiram.com. Като материалът е съобразен с възрастта им: първокласниците и второкласниците изучават предмета „Дигитална математика“, петокласниците – предмета „Интерактивен графичен дизайн“, а осмокласниците – предмета „Уеб програмиране“.

Предложената от нас иновация отговаря на НАРЕДБА № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Предвиждаме иновативните групи от 1.,2., 5. и 8. клас, през всяка от годините, да изучават предмета по 1 час седмично. Броят часове е съобразен с изискванията на Наредбата за допустим брой допълнителни часове. Този час е един от часовете за факултативна подготовка на класа, от Раздел “В” – ФУЧ.


Средно училище „Йордан Йовков“ – гр. Тутракан на 22 – 24 юни 2021 г. домакинства заключителната дейност по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ по Национална програма „Иновации в действие“. На 22 юни домакини и гости са посетили природния резерват Сребърна. А на 23-и т.м. се срещнаха официално във фоайето на тутраканското иновативно училище „Й. Йовков“, чийто директор Анка Атанасова ги посрещна с „Добре дошли!“ и накратко презентира иновативните дейности в училището в отделни класове в трите етапа на средното образование. В дейността по Модел 1 участват още партньорските училища от страната: иновативното училище „Й. Йовков“ от гр. Сливен и ОУ „Хр. Ботев“ от с. Асеневци. Техните представители Мария Кавръкова и Александър Александров презентираха своите училища и тяхното развитие, в т.ч. и дигитално. Напредничавото мислене и подход в средното образование в трите училища приветстваха Габриела Миткова – началник на РУО на МОН в Силистра, и Димитър Асенов – директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и член на комисията за иновативни училища. Малко по-късно събитието уважи и зам.-кметът на община Тутракан Дарина Иванова. Учители и ученици от гостуващите училища и ръководството на училището-домакин станаха свидетели на изработването на сайтове от учениците от двата 8 класа на урока при преподавателя по ИТ Нели Манчева. На 24 юни ще се демонстрират уменията на второкласниците и петокласниците – по дигитална математика и дигитален дизайн.

снимки…

С благодарности към г-жа Тамара Спасова /в „Напредък“/.


Какво споделиха осмокласниците…

Голяма радост беше за нас, участниците в часовете по „Уеб програмиране“ с ръководител г-жа Нели Манчева, да бъдем домакини на гостите ни учители и  ученици от СУ “Йордан Йовков“, гр. Сливен и ОУ „Христо Ботев“, с. Асеневци. Още щом разбрахме, че Националната програма „Иновации в действие“ осигурява визита и на двете училища с патрон – писателя Йордан Йовков, решихме да се подготвим подобаващо, като върнем жеста на гостите за добрия ни престой с тях като наши домакини, и те да останат с добро впечатление за Тутракан, както ние за техния град.

През първия ден заедно посетихме биосферен резерват Сребърна, за да можем да запознаем посетителите ни с природата на крайдунавския и добруджанския край.

През следващите дни, гостите бяха включени в открити уроци, на които ние учениците демонстрирахме наученото от иновативните ни уроци по програмиране. Всички сме доволни, че въпреки притеснението ни, все пак успяхме да впечатлим присъстващите с демонстриране на наши готови вече сайтове. С петокласниците, които се обучаваха в часовете по „Уеб дизайн“ с ръководител Елена Тодорова се включиха в игри с QR код. Заедно наблюдавахме дигиталните умения по математика  на малките ученици от начален етап с ръководител Елена Николова.

През последния ден посетихме Етнографския музей в гр. Тутракан, запознахме гостите с историята на града ни и заедно с тях опитахме една традиционна тутраканска храна – мамалигата.

С помощта на НП „Иновации в действие“, ние не само научихме нещо повече за компютърното програмиране, но и изградихме нови приятелства и както посетителите учители добиха добро мнение за нас, така и ние възприехме тях и като наши учители!

Селма Молла, 8.б клас

Учениците от гр. Сливен и с. Асеневци се държаха много мило и възпитано. През първия ден с гостите ни посетихме резерват Сребърна и слушахме интересната беседа. След това гледахме през бинокъл лебедите и пеликаните, които живеят на свобода сред обилна зеленина, чиста вода под яркото слънце. В следващите часове посетихме град Силистра разгледахме централната част, крайдунавския парк, ядохме сладолед, общувахме.

Елена Акпунарлиева, 8.а клас

Пристигането на учениците от гр. Сливен и с. Асеневци беше едно наистина приятно преживяване! По време на откритите уроци, посещението ни на биосферен резерват Сребърна и Етнографския комплекс, гр. Тутракан, наистина се сближихме доста.

Последния ден, когато бяхме с нашите гости в Етнографската къща един от учениците от гр. Сливен се включи активно в приготвянето на вкусна мамалига, която всички опитахме и съм сигурна, че никой не беше разочарован от първите му кулинарни умения!

Дилара Мехмед, 8.б клас

Доста добро впечатление ни оставиха гостите от другите училища. Нашите иновативни идеи и начина на преподаване им бяха интересни. През свободното време бяхме заедно с гостуващите ни – учениците от 10. клас. Успяхме да се опознаем по-добре, да се веселим, да им покажем забележителностите на град Тутракан. Посетихме Етнографския музей, където ни дадоха възможност да направим мамалига. Много добре си изкарахме и ни беше тъжно, когато трябваше да се разделим. Благодарим много на г-жа Монева за гостоприемството и в Етнографския музей.

Виктор Горанов, 8.б клас


Открит урок по Дигитална математика


 

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.