Новини

Обява за свободно работно място за социален работник


Обява за свободно работно място за чистач хигиенист


Резултати от проведен публичен търг – заповед


Свободно работно място за шофьор на автобус


Открит е публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от три години, представляващ самостоятелен обект – кухня и столова, находящ се на първия етаж на СУ „Йордан Йовков“.

Документи:

Съобщение

Заповед /№230/19.10.2023 г./

Заявление за участие в търг. Приложение №1

Декларация за несъстоятелност. Приложение №2

Декларация за запознатост с условията. Приложение №3.

Декларация за оглед. Приложение №4

Документи на училищен стол.

Проект на договор за столово хранене.


Списък на утвърдените учебници и учебни помагала

за учебната 2023/2024 година


СУ „Йордан Йовков“ – Тутракан, ще кандидатства за участие в НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2023/2024 година


 

Вашият коментар

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.