Документация по проект „Успехът ни обича“

Училищен план за насърчаване и повишаване на иновациите в СУ „Йордан Йовков“, град Тутракан, за периода 2020/2024 година, по проект „Успехът ни обич@“ – училищна иновация чрез въвеждане на нови учебни предмети за повишаване математическите и дигиталните умения на учениците.

 

Протоколи:

Протокол №1/11.10.2023 г.

Протокол №2/9.02.2024 г.

 

Училищна система за оценяване на напредъка на учениците, включени в проект „Успехът ни обич@“ в СУ „Йордан Йовков“, град Тутракан, за периода 2020/2024 г.

 

Училищна система за самооценка на иновативната дейност в СУ „Йордан Йовков“, град Тутракан, за периода 2020/2024 г.

 

Обобщен доклад на директора за изпълнението на иновативните дейности по проект „Успехът ни обич@“ за учебната 2023/2024 г.

Обобщен доклад на директора за изпълнението на иновативните дейности по проект „Успехът ни обич@“ за учебната 2022/2023 г.

 

Инструктаж на учениците за работа в компютърен кабинет

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.