Бинарен урок на тема „Химична символика“

„Химична символика“ бе темата на бинарен урок за обобщение и систематизиране на знанията в 7. клас, проведен на 22 ноември 2023 г. в СУ „Йордан Йовков“ – Тутракан и съчетаващ компетентностите на учениците по химия и опазване на околната среда с дигиталните им умения. В урока, пред погледа на експерта по природни науки от РУО – Силистра Снежана Пенева, училищното ръководство в лицето на директора А. Атанасова, зам.-директора Ан. Калдарева и учители по химия от областта, затвърждаваха знанията си учениците от групите по компютърно моделиране и информационни технологии в 7.а и 7.б клас, с преподавател Елена Тодорова. А техен учител по ХООС е Тиджен Мехмед. В смесени екипи учениците от двата класа не само демонстрираха какво са научили за химичните знаци, формули и уравнения, те умело използваха средствата на информационните и комуникационни технологии и успяха да намерят добър диалог при вземането на групови решения и при представянето им пред публика, за което можем искрено да ги поздравим!

снимки…

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.