Будителите в миналото и сега

На 26 октомври 2023 г., учениците от  ГЦОУД 1.- 4. клас  отбелязаха по интересен начин Деня на народните будители – 1 ноември, като  взеха участие в занимателно съревнование на тема „Будителите в миналото и сега “.
В началото всички класове рецитираха групово стихотворението „Аз съм българче“ пред паметника на Йордан Йовков. Поднесоха венец и цветя. Учениците и учителите  бяха поздравени за празника от директора – г-жа  Анка Атанасова.
Събитието продължи с най-малките участници от 1. клас, които рецитираха стихотворения: Сияна от 1.а клас -„Цветя за Вас будители“,
Петър от 1.а клас – „Днес за Левски разказвам“, Александър, Еслем и Иляй от 1. б клас – „1-ви ноември“.
Изненада беше срещата с леля Ванче – Иванка Морарова, служител в СУ „Йордан Йовков“. Тя представи пред децата своята  книжка „Азбучно букварче“ и зададе гатанки, публикувани в нея.
С отборно участие на учениците се проведе  викторина, редене на пъзели с ликове на будители.
Интересен момент беше изработването на книжки-разгъвки с цветни снимки на будителите в миналото по азбучен ред, снимки на днешните будители на Тутракан и работни листове със задачи, а след това бе оформен  кът с готовите книжки-разгъвки. Събитието приключи с песента „ Ден на Будителите“.
Така почетохме делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители от миналото и благодарихме на будителите на нашето съвремие за тяхната всеотдайност и силен дух, с които неуморно поддържат огъня на знанието и родолюбието жив.
Да пренасяме напред във времето своята привързаност към знанието и словото!
Екип от учители в ГЦОУД осъществил мероприятието: Сабире Кодак, Росица Цанева, Светлана Николова, Анелия Чолакова, Неше Даил.

към албума…

 

Да се знае – да се помни!

На 25.10.2023 г. в СУ „Й. Йовков“ се  проведе интегриран урок- проектна дейност. Участваха учениците от ГЦОУД  Iб клас  и  IVа клас.

Тема на урока: „Да се знае – да се помни!“- посветен на Деня на народните будители.

Цел на урока:  Изработване на класен проект- постер.

През часа учениците от IVа клас се превъплътиха в ролята на малки будителчета  и умело предадоха своите умения, знания и опит на децата от  Iб клас, като им показаха как да изработват класен проект- постер по дадена тема.

В началото на часа учениците и от двата класа рецитираха патриотични стихове за народните будители. След това пристъпиха към оформянето на постера. Всички, и малки и големи работиха заедно много усърдно и съвестно. Не след дълго постерът беше завършен и  се отправихме към предварително подготвеното място за поставянето му.

В края на часа поднесохме цветя пред паметника в училищния двор.Така отдадохме заслужена почит и на будителя Йордан Йовков.

снимки…

Информацията предостави г-жа Маргарита Иванова –старши учител, ГЦОУД-IVа клас

Есенен благотворителен базар

На 20.10.2023 г. в СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан се проведе есенен благотворителен базар с кауза: „Реновиране на училищната библиотека!“

Благодарим на всички ученици, родители и учители, които отново активно се включиха и участваха в  събитието!

Благодарим на гражданите, обществениците и гостите на града, които отделиха от времето и средствата си и за пореден път изразиха своята подкрепа!

Благодарим на Директора на  ДГ „Полет“, гр. Тутракан – г- жа В. Ахмед, че се включиха в нашата инициатива и предоставиха артикули от  есенната изложба на Втора група „Звездица“ с учители: г- жа М. Денева и г- жа Р. Вълчева и на четвърта група „Слънчо“ с учители г- жа И. Симеонова и г- жа С. Димитрова!

Вашето съдействие е ценно за нас!

към албума…

Информацията предостави Мария-Луиза Христова – педагогически съветник

Европейска седмица на програмирането

Европейската седмица на програмирането /7 – 22 октомври 2023 г./ има за цел да интегрира кодирането, изчислителното мислене и цифровата грамотност в образователните среди. Това бе и поводът вниманието на учениците да бъде насочено към новите технологии и възможностите за тяхното използване. В часовете от разширената подготовка по информационни технологии в 8.а и 9.б клас бяха реализирани компютърни продукти по темата, а именно – осмокласниците от профил „Предприемачество“ създадоха и представиха интерактивни презентации за облачните технологии и средите и средствата за електронно обучение, а деветокласниците от профил „Природни науки“ опознаха грид технологиите и тяхното приложение. Чрез създадени и отпечатани брошури, те представиха и знанията си за дейността на Европейската организация за ядрени изследвания – Церн, като най-яркия представител за организация, използваща грид технологии.

В часа по иновативен предмет Уеб програмиране осмокласниците поканиха своите съученици, за да наблюдават дейността им в този час. Участниците програмираха в онлайн платформата programiram.com. Демонстрираха своите начални умения в писането на  HTML код и създаването на уеб страница.

повече снимки…

Информацията предоставиха – Елена Тодорова и Нели Манчева, старши учители по информационни технологии.

Клуб „Приобщения родител“

На 17.10.2023 г. в СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан се състоя среща по НП „Заедно за всяко дете“ на МОН, Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“. Създаден беше Клуб „Приобщения родител“, който има за цел да подпомогне процеса на взаимодействие между училището и родителите за създаване на благоприятна среда, способстващ за ефективна образователна атмосфера. Родителите бяха запознати с програмата и дейностите заложени в нея от г-жа А. Калдарева- зам. директор по учебната дейност. Г- жа М. Манолова- главен учител в начален етап им представи информация относно наказанията и отсъствията, а г- жа Т. Ангелова- секретар на МКБППМН им обясни за опасностите, които ги „грозят“ в интернет пространството. В края на срещата педагогическият съветник отправи предизвикателство пред тях, а именно да изработят кошници с есенни зеленчуци и плодове, които ще бъдат включени в училищния базар, който предстои. Гости на събитието бяха г- жа Д. Иванова- зам. кмет хуманитарни дейности, община Тутракан, г- жа И. Лекова- експерт образование и култура, община Тутракан, г-жа Айтен Вехби -директор ЦОП гр. Тутракан, г-жа Ивелина Атанасова- психолог ЦОП гр. Тутракан, г- жа Е. Николова – Цанева, г-жа А. Александрова -представители на Обществен съвет към СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан. Срещата беше наситена с преживявания и добро настроение.

Снимки …

Информацията предостави Мария-Луиза Христова – педагогически съветник

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.