Да се знае – да се помни!

На 25.10.2023 г. в СУ „Й. Йовков“ се  проведе интегриран урок- проектна дейност. Участваха учениците от ГЦОУД  Iб клас  и  IVа клас.

Тема на урока: „Да се знае – да се помни!“- посветен на Деня на народните будители.

Цел на урока:  Изработване на класен проект- постер.

През часа учениците от IVа клас се превъплътиха в ролята на малки будителчета  и умело предадоха своите умения, знания и опит на децата от  Iб клас, като им показаха как да изработват класен проект- постер по дадена тема.

В началото на часа учениците и от двата класа рецитираха патриотични стихове за народните будители. След това пристъпиха към оформянето на постера. Всички, и малки и големи работиха заедно много усърдно и съвестно. Не след дълго постерът беше завършен и  се отправихме към предварително подготвеното място за поставянето му.

В края на часа поднесохме цветя пред паметника в училищния двор.Така отдадохме заслужена почит и на будителя Йордан Йовков.

снимки…

Информацията предостави г-жа Маргарита Иванова –старши учител, ГЦОУД-IVа клас

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.