Клуб „Приобщения родител“

На 17.10.2023 г. в СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан се състоя среща по НП „Заедно за всяко дете“ на МОН, Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“. Създаден беше Клуб „Приобщения родител“, който има за цел да подпомогне процеса на взаимодействие между училището и родителите за създаване на благоприятна среда, способстващ за ефективна образователна атмосфера. Родителите бяха запознати с програмата и дейностите заложени в нея от г-жа А. Калдарева- зам. директор по учебната дейност. Г- жа М. Манолова- главен учител в начален етап им представи информация относно наказанията и отсъствията, а г- жа Т. Ангелова- секретар на МКБППМН им обясни за опасностите, които ги „грозят“ в интернет пространството. В края на срещата педагогическият съветник отправи предизвикателство пред тях, а именно да изработят кошници с есенни зеленчуци и плодове, които ще бъдат включени в училищния базар, който предстои. Гости на събитието бяха г- жа Д. Иванова- зам. кмет хуманитарни дейности, община Тутракан, г- жа И. Лекова- експерт образование и култура, община Тутракан, г-жа Айтен Вехби -директор ЦОП гр. Тутракан, г-жа Ивелина Атанасова- психолог ЦОП гр. Тутракан, г- жа Е. Николова – Цанева, г-жа А. Александрова -представители на Обществен съвет към СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан. Срещата беше наситена с преживявания и добро настроение.

Снимки …

Информацията предостави Мария-Луиза Христова – педагогически съветник

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.