Играем с математика

Традицията е спазена! За пореден път учениците от СУ „Й. Йовков“ отбелязаха международния ден на математиката и деня на числото пи, който тази година премина под надслов „Играем с математика”.

„Международният ден на математиката – 14 март, денят на числото „ПИ”, е празник на това как математиката е преплетена във всеки аспект от живота ни. От това, когато гледаме какво може да е времето днес, до забавни неща като слушане на цифрова музика или изграждане на влакчета, до сериозни предизвикателства като анализиране на глобалната пандемия или как изкуствения интелект ще повлияе на живота ни.“ – Хелге Холдън

Празникът започна с представяне на играта „Математика за всички“.

Участниците бяха разделени на три отбора, които трябваше да отговарят на 21 въпроса от 5 области: математици, определения, формули, въпроси и логика.

След играта продължихме с викторина, като най-активни бяха петокласниците и шестокласниците.

Децата изработиха постери и проекти “Моят град“, оценени от комисия.

Ученикът Андрей Радославов изработи и представи пред участниците математическа книжка на тема “Златното сечение“ /https://www.facebook.com/watch/?v=1864619934054123/.

Празникът завърши с награждаване на най-добрите от директора на училището г-жа Анка Атанасова и снимки за спомен.

към албума…

От МО “Математика“

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.