Открит урок по Дигитална математика

На 26 май 2021 г. бе представен открит урок по нововъведения иновативен учебен предмет Дигитална математика по проект „Успехът ни обич@“ в 1. и 2. клас. По време на урока учениците представиха финални дейности в адаптивната и интерактивна платформа на programiram.com, с която работиха през учебната година. Гости по време на урока бяха госпожа Анелия Калдарева – зам. – директор по учебната дейност, учители и родители на бъдещи първокласници.
Учениците показаха, че са повишили своите математически и дигитални умения. В края на курса на обучение, те спечелиха електронни значки, които показват постигнатия успех, както и сертификати за постигнати отлични резултати в обучението по Дигитална математика.
Този иновативен предмет учи учениците по забавен начин. В процеса на обучение те придобиват знания и умения за самостоятелно решаване на задачи и програмиране на действията на героите. Чрез игрови подход учениците се учат да задвижват героите, като в същото време неусетно се учат да събират и изваждат, да умножават и делят, да боравят с линия, да откриват липсващо число в магически триъгълник или квадрат, да откриват броя на вписани триъгълници и квадрати.
Ръководител на групите в 1. и 2. клас по иновативния предмет Дигитална математика е госпожа Елена Николова.
Информация: Сашка Атанасова
Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.