Семинар с начални учители и възпитатели

На 30.10.2012 г. СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан беше домакин на семинар с начални учители и възпитатели в начален етап на тема: „Съвременни стратегии на учене в ПИГ – ІV клас”. На работната среща присъстваха старши експерт начално образование Пепа Лазарова от Регионален инспекторат по образование – Силистра, начални учители и възпитатели от област Силистра. Семинарът започна с тренинг за ученическото портфолио. Старши възпитател Росица Славова представи презентация на тема: „Ученическото портфолио – същност, съдържание, структура, предназначение”, след което учителите работиха по групи за създаване на примерно ученическо портфолио. В хода на работата екипите изготвиха критерии и показатели за оценка на работата на ученик по малък идеен проект и скала за оценяване на проекта. В обедната почивка бе открита изложбата „Детски чудеса” във фоайето на начален корпус, в която бяха изложени предмети, рисунки, апликации, изработени с учениците в часовете за дейности по интереси в полуинтернатните групи. Началните учители и възпитатели имаха възможност да наблюдават самоподготовка по български език и литература в ІVа полуинтернатна група, със старши възпитател Лиляна Димитрова, съчетана с консултация по предмета, проведена от класния ръководител на класа – Анелия Калдарева, главен учител в начален етап. Работата на учителите в семинара приключи с дискусия по наблюдаваната самоподготовка, на която се откроиха силните страни. Проведеният семинар беше много ценен за всички участници в него, както със споделения опит за работата в целодневната организация на учебния процес, в рамките на изпълнението на Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ на МОМН, така и с ползотворната работа по изготвянето на ученическото портфолио и критерии за оценка на ученически проекти в контекста на новите моменти в образованието, обявени от заместник-министъра на образованието – Милена Дамянова в началото на учебната година.

 

                                              Информацията предостави г-жа Елена Николова – помощник-директор по учебната дейност в СОУ „Й. Йовков”

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.