Земята – наш дом, наша отговорност

На 22 април – Деня на Земята, с учениците от ГЦОУД 2. „а“-„б“ клас беше проведен урок на тема „Иновации в обучението по дигитална математика и в занимания по интереси в ЦОУД за устойчиво бъдеще на планетата Земя“, с подтема „Земята – наш дом, наша отговорност”. Урокът бе реализиран от Елена Николова – старши учител по дигитална математика и Сабире Кодак – старши учител в ГЦОУД. Гости на урока бяха г-жа Анка Атанасова -директор на СУ „Йордан Йовков“, г-жа  Анелия Калдарева – зам. директор УД, инж. Татяна Йорданова – зам. директор на Държавно горско стопанство, гр. Тутракан, учители и родители.

В този интегративен урок бяха мултиплицирани знанията на учениците по иновативния предмет Дигитална математика в Заниманията по интереси в ЦОУД. Второкласниците активно участваха в разнообразни дейности, с помощта на които осъзнаха важността на опазването на околната среда и устойчивото развитие на планетата Земя. Акцентите в урока бяха следните:

*Решаваха дигитални задачи, което подпомогна развитието на техните математически и логически умения в контекста на устойчивото бъдеще на планетата.

*Учениците проведоха експерименти, които им помогнаха да разберат сложните процеси и проблеми, засягащи нашата планета. При извършване на опитите учениците правеха предположения за наблюдаваното явления, експериментираха и проверяваха своите хипотези, извеждаха изводи, базирани на фактите, споделиха с другите какво са научили.

*Нареждането на пъзели беше интересен и вълнуващ начин за изследване на различни аспекти на Земята и нейните екосистеми.

*Отгатването на гатанки стимулира тяхното критично мислене и разбиране за околната среда.

*Слушането на песни за планетата Земя им помогна да осъзнаят важността на опазването на околната среда. Вдъхнови учениците да се ангажират с инициативи за опазване на нашата планета. Повиши тяхната екологична осведоменост и ангажираност.

*Обсъждането на основните замърсители на въздуха, водата и почвата, както и начините за тяхното опазване, подчерта значението на всяко действие за защита на природните ресурси.

* Чрез забавна игра, учениците демонстрираха как да се извършва правилното рециклиране – чрез разделянето на отпадъците и тяхното хвърляне в подходящите контейнери.

*В края на часа учениците попитаха изкуствения интелект каква е молбата на планетата Земя към хората. Тази дейност помогна учениците да разберат приложението на технологичните иновации в екологичното образование.

*Учениците споделиха какво е за тях планетата Земя.

*Второкласниците  участваха в засаждането на дървета в двора на училището. Това е важна стъпка към опазването на околната среда и борбата с изменението на климата. Участието им в подобна инициатива не само ги учи как да опазват природата, но и ги възпитава да бъдат отговорни граждани на планетата. Така те се чувстват горди, че са дали своя принос за запазване на общия ни дом.

Този урок е част от по-широката инициатива за включване на устойчивостта и екологичното образование в учебния процес. Целта на урока бе да стимулира интереса и мотивацията на учениците в търсенето и усвояването на знания.Така учениците се подготвят да бъдат активни участници в създаването на по-добро бъдеще за нашата планета.

Благодарим ви, мили деца!

към албума…

Информацията подготвиха: Елена Николова и Сабире Кодак

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.