9 май – Ден на Европа

Презентация на Толга Юсню от Xб клас

   По повод 9 май Деня на Европа ръководството на Община Тутракан обяви 9 май 2012 год. за Деня на самоуправлението и отправи покана към младите хора от СОУ "Й. Йовков" да заемат ръководните функции на кмет, заместник- кмет  и секретар на общината. За кмет на Община Тутракан бе избрана ученичката Инна Красимирова Йорданова от  ХI”б” клас, а за заместник-кмет ученичката  Мерал Сезгин отново от ХI”б”клас. Тяхното представяна в общината бе уважено от гостите на нашето училище – френската група от гимназия "Фресине",  гр. Вердюн. Те са в града в изпълнение на своите задачи по френско-българския проект "Да живеем заедно".

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.