Ден на ученическото самоуправление

Списък

на ученическото административно ръководство

Директор:

1. Инна Красимирова Йорданова – ХI”б” клас

2. Павел Златаров – ХII”б” клас

Помощник директор АСД

 1. Мерал Сезгин – ХI”б” клас
 2. Бетина Генова – ХI”а” клас

Педагогически съветник

 1. Симона Димова – ХI”а” клас
 2. Николета Костадинова – ХI”а” клас

ЗАТС

 1. Надежда Симеонова – IХ”б” клас
 2. Гергана Борисова – IХ”б” клас

Библиотекар

 1. Маринела Калчева – IХ”б” клас
 2. Свилена Петрова – IХ”б” клас

Домакин

 1. Кристиян Друмев – VIII”а” клас
 2. Николай Йорданов – VIII”а” клас

Фелдшер

 1. Каролина Делева – ХI”а” клас
 2. Милен Радев – IХ”б” клас

Общ работник

 1. Теодор Друмев – VIII”б” клас
 2. Пресиян Петров – VII”а” клас

 Хигиенисти:

Начален етап –Елена Чорбаджиева и Бурчин Бейхан – VII”б” клас

1 етаж –Николета Куцарова – ХI”а” клас и Иван Великов – IХ”б” клас

2 етаж –Димитричка Чобанова – VIII”б” клас и Светлозар Ганев – IХ”б” клас

3 етаж –Мариела Тодорова и Андрея Костадинова – VIII”б” клас

УПК –Айлин Фарис и Сребрина Алекова – Х”в” клас

В деня 8 май 2012 год., определен за ден на ученическото самоуправление учениците заеха местата на своите учители. Учебният ден започна с оперативка с учителите, учениците-учители в заседателната зала. Учебните часове се проведоха от учениците – учители по обичайното дневно разписание. Наложи се служебно съвещание на ученика – директор с ученика-помощник ЗАСД, ученика-домакин за обсъждане на въпроси за деня. Ученикът- директор и ученикът педагогически съветник имаха приемно време с ученици- класни ръководители на паралелки с голям брой отсъствия. Посещения в учебни часове направиха учениците-директор, по график.

 

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.