Семинар с начални учители и възпитатели

На 30.10.2012 г. СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан беше домакин на семинар с начални учители и възпитатели в начален етап на тема: „Съвременни стратегии на учене в ПИГ – ІV клас”. На работната среща присъстваха старши експерт начално образование Пепа Лазарова от Регионален инспекторат по образование – Силистра, начални учители и възпитатели от област Силистра. Семинарът започна с тренинг за ученическото портфолио. Старши възпитател Росица Славова представи презентация на тема: „Ученическото портфолио – същност, съдържание, структура, предназначение”, след което учителите работиха по групи за създаване на примерно ученическо портфолио. В хода на работата екипите изготвиха критерии и показатели за оценка на работата на ученик по малък идеен проект и скала за оценяване на проекта. В обедната почивка бе открита изложбата „Детски чудеса” във фоайето на начален корпус, в която бяха изложени предмети, рисунки, апликации, изработени с учениците в часовете за дейности по интереси в полуинтернатните групи. Началните учители и възпитатели имаха възможност да наблюдават самоподготовка по български език и литература в ІVа полуинтернатна група, със старши възпитател Лиляна Димитрова, съчетана с консултация по предмета, проведена от класния ръководител на класа – Анелия Калдарева, главен учител в начален етап. Работата на учителите в семинара приключи с дискусия по наблюдаваната самоподготовка, на която се откроиха силните страни. Проведеният семинар беше много ценен за всички участници в него, както със споделения опит за работата в целодневната организация на учебния процес, в рамките на изпълнението на Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ на МОМН, така и с ползотворната работа по изготвянето на ученическото портфолио и критерии за оценка на ученически проекти в контекста на новите моменти в образованието, обявени от заместник-министъра на образованието – Милена Дамянова в началото на учебната година.

 

                                              Информацията предостави г-жа Елена Николова – помощник-директор по учебната дейност в СОУ „Й. Йовков”

Среща с Мадлен Алгафари


Мадлен Алгафари – психотерапевт беше гост на нашето училище. Срещата се проведе на 25 октомври 2012 год. в заседателната зала. Тя бе поканена от г-жа Росица Иванова –старши учител по френски език във връзка с реализиране на дейност по плана за квалификации на учителските специалисти. Г-жа Алгафари говори по темата за духовното здраве и разкри своя опит в житейската и професионална практика.
Основният въпрос, който вълнуваше присъстващите беше как да се справим с вътрешното си АЗ, за да се противопоставим на външните негативни въздействия и да преодоляваме трудностите. За емоционалната, рационалната и духовната интилигентност…
…90% от болестите са чисто психогенни…Лекарят маха видимото, а не маха невидимото, душевното, причината за самата физическа болест…
…Много е важно човек още от ранна възраст да има трудности, за да се развива и да изгради имунитет, тогава неуспехът не плаши, а развива.
Как да мотивираме учениците за учене – това беше друг важен за учителите проблем. Според Мадлен Алгафари – поощрението е ключовия момент. А липсата на смелост и бедният речник правят децата нерешителни да се изказват, да вземат решения и да дават своето мнение – съществува ирационална бариера. Всеки повод за «браво» да не се пренебрегва. Децата и учениците не бива да се подценяват.
Агресията, видовете агресия, как да се избегне – това беше интересно да се разбере от опита на г-жа Алгафари.
Накрая на срещата нашата гостенка представи своите книги: Мира нямам!; Вяра имам!; Всички можем да летим!; Приказки за пораснали деца; Глад за истински неща; Как да се разболяваме качественно.

Изложба „Есенно плодородие“

ЕСЕН

Отиде си вече лятото горещо.
И ето сега,
с куп нашарени листа,
пристига есента.

С четка и бои в ръка
красиво оцветява тя света.
Златни листа, пъстра земя-
дошла е отново есента.

Есента- богата и щедра е тя!
Ябълки, дюли, грозде, смокини-
всичко в нейната кошница има.
Чушка червена и къдрава зелка
тя на трапезата слага.
А за десерт печена тиква предлага.

Лятото горещо вече си отиде.
Но аз за него не тъжа,
а радостно приветствам есента!

Християна Раева,VIIIб клас

Аз съм дете и безопасният свят е мое човешко право

В периода 01.10.2012 г. до 05.10.2012 г., гр. Дебрецен, Унгария посети екипът от училището в състав: Йоана Йорданова, Камен Чемидялков и Маринела Калчева от 10б кл., Петя Димитрова – 8б кл., Мария Терзийска – 9б кл., Соня Златарова – директор на СОУ „Й. Йовков”, Дияна Цвяткова – учител по английски език, Бисерка Симеонова – учител по биология и здравно образование. Посещението на екипа беше във връзка с реализиране на проект „Аз съм дете и безопасният свят е мое човешко право” към секторна програма „Коменски” в рамките на програмата „Учене през целия живот” към Център за развитие на човешки ресурси.
Първия ден бяхме в училището партньор Epreskerti Általános Iskola. Там ни поздрави училищния хор с няколко песни. Докато учителите имаха работна среща, ние имахме задача – от различни плодове и зеленчуци да направим животни. След приключване на работните срещи направихме обиколка на град Дебрецен. Посетихме най-голямата протестанска църква. Вечерта наблюдавахме конно шоу и фолклорен концерт.
На следващия ден отидохме в екоцентър „Езерото Тисза“. Ръководителите ни бяха ангажирани с работна среща, а учениците гледахме кратък филм за животните в екоцентъра. Обиколихме второто по-големина езеро и разгледахме обитателите му. Посетихме и град Егер.
В закрит пазар, на щандовете с най-пресните плодове и зеленчуци екипът ни поднесе подаръци. Посетихме център за различни забавления, а в кметството ни поздравиха за участието в проекта и ни връчиха сертификати.
По време на нашия престой в Унгария създадохме приятелства, които ще помним дълго време. Натрупахме много опит от преживяното. Запознахме се с хора от други държави и опознахме различната им култура.

Информацията предостави Йоана Йорданова – 10б кл.