Международен екологичен форум „Сребърна“

    Станислав Стефанов и Цветан Томов заеха второто място в първа възрастова група на Международния екологичен форум „Сребърна”. Те участваха с проекта „Дунав и влажните зони – люлка на живот”.

    Екологичният форум се проведе в град Силистра от 1.06. до 2.06.2012 год. под ръководството на ЦУТНТ /Център за ученическо техническо и научно творчество/. В първият ден на форума участниците защитиха своите постери и представиха проектите си. Наградени бяха и призьорите от литературния конкурс и конкурса за рисунка „Земята наш дом”. Кратък концерт и приветствия към присъстващите направиха г-н Неделчев – директор на ЦУТНТ, г-жа Росица Димитрова – прочете поздравителен адрес от кмета на гр. Силистра, г-н Коев – бивш началник на РИО, гр. Силистра и г-жа Габриела Миткова – началник на РИО, гр. Силистра.

    Във втория ден на форума пристигнаха и участниците от Калараш и Констанца /Румъния/. Компетентното жури с председател професор Светослав Герасимов изслуша и препита участниците при представянето на презентациите на проектите им. Нашият екип във втора възрастова група с участници Иван Ганев, Тодор Войнов и Павлина Иванова представиха и отлично защитиха своя проект ”Да запазим полета им вечен”.

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.