ОТ ЧЕРТЕЖА ДО КОДА: ПРОЕКТИРАЙ СВОЙ ДОМ С ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ И SCRATCH

STEM урокът, проведен на 29 февруари т.г. и посветен на Националния празник 3 март. В урока участваха учениците от 5.а и 5.б клас, които комбинираха и демонстрираха познанията си по математика, компютърно моделиране, иновативния предмет „Интерактивен графичен дизайн“ и гражданско образование. В рамките на 2 учебни часа учениците проектираха свой бъдещ дом с чертожни инструменти, като ползваха алгоритми със стъпките за построяване на геометрични фигури, след което превърнаха своя хартиен чертеж в електронен с помощта на средата за блоково програмиране Scratch. Къщичките се появиха върху карта на България, а до тях гордо се развя националния ни флаг, създаден от учениците с векторен редактор.

към албума…

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.