Тържествен концерт „За родителя с любов“

С творчески замисъл и отлична организация се отличи тържественият концерт „За родителя с любов“ посветен на Патронния празник на Средно училище „Йордан Йовков“ на 21. ноември 2023 г.

Училищното ръководство изказва благодарност към: НЧ „Н. Й. Вапцаров-1873“ за предоставената зала за провеждане на концерта; На ТФ „Дунавска младост“ с ръководител г-жа Ел. Атанасова“; на Танцово училище „Приста“ – Русе с ръководители г-жа Тотка Лазарова и г-н Лазар Лазаров; на Институт „Конфуций“, гр. Велико Търново; на СУ „В. Левски“, гр. Русе; на СУ „В. Левски“, гр. Главиница.

Отправени бяха Поздравителни адреси до директора, педагогическия екип, служителите, учениците и родителите от г-н д-р Димитър Стефанов – кмет на Община Тутракан, от директора и колектива на СУ „Христо Ботев“, от г-н Нехат Кантаров, от г-жа Ерчин Осман, ръководител при ЦНСТ и ЦСРИ.

към албума…

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.