16 НОЕМВРИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.

Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.

На 16.11.2023 г. заедно се пренесохме в един свят на красивото и проследихме „Пътят на носията“, за което се погрижиха госпожа Галина Асенова и госпожа Калина Михайлова- обществени и културни дейци. Гости на събитието посветено на „Международния ден на толерантността бяха“: г- жа Ерчин Осман- директор на ЦНСТ „Мечта“ и ЦСРИ „Надежда“, г- жа Айтен Вехби- директор на ЦОП- гр. Тутракан, г- жа И. Атанасова психолог ЦОП- гр. Тутракан, г- жа И. Лекова- главен експерт образование и култура към Община Тутракан, г- жа К. Грънчарова- главен редактор на вестник „Тутракански глас“, г- жа Е. Николова- Цанева- член на Обществен съвет към СУ „Йордан Йовков“- гр. Тутракан, г- жа Н. Любенова- представител на „Клуб на приобщеният родител“ към СУ „Йордан Йовков“ – гр. Тутракан, г- жа Р. Колева-  представител на „Клуб на приобщеният родител“ към СУ „Йордан Йовков“ – гр. Тутракан, г- жа А. Александрова- член на Обществен съвет към СУ „Йордан Йовков“- гр. Тутракан.

снимки…

До нови творчески срещи!

Информацията предостави Мария-Луиза Христова – педагогически съветник.

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.