Училищен кръг на III Областен конкурс за експресивно четене на чужд език

 На 16.12.2022 г. се проведе училищния кръг на III Областен конкурс за експресивно четене на чужд език, 2022/ 2023 г. на тема: „Поетични шедьоври на българското литературно наследство“.

В него взеха участие: Борислава Атанасова от 5. „а“ клас със стихотворението „Моята молитва“ от Христо Ботев, Красиела Панчева, 5.“а“ клас- „Цветята не растат самички“от П. Р. Славейков, Алпер Шедат- от 7. клас- „Вяра“ от Н. Й. Вапцаров, Самуил Панчев от 7. клас- „Патриот“ от Христо Ботев, Дилара Мехмед от 10. „б“ клас със стихотворението „Моята молитва“ от Христо Ботев, Ганка Гвоздейкова от 12. „б“ клас със стихотворението „На гости у дявола“  от Христо Смирненски, Гергана Бончева от 11. клас се представи със стихотворението „Майце си“ от Христо Ботев на руски език.

Целите на конкурса са насочени към създаване на условия в училищна среда за емоционален и артистичен рецитал на чужд език, с подобряване на презентационните умения на учениците пред по- широка публика и с насърчаване на самостоятелното четене на чужд език. Рециталът беше емоционален и артистичен. Класически български произведения в превод на английски и руски език. Училищният кръг се проведе под менторството на учителите по чужд език- г- жа Ш. Кантарова, г- жа Р. Иванова, г- жа С. Стойчева, г- жа Г. Йорданова, г-жа Ж. Атанасова.

Желаем успех на следващия кръг!

Снимки…

Информацията предостави: Мария-Луиза Христова, педагогически съветник.

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.