Дейности на ниво институция по Национален план за действие по БДП

Беседа с учениците от прогимназиален и гимназиален етап беше проведена в СУ „Йордан Йовков“ на тема „ Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца и ученици свързан с учебна и извънучебна дейност“. Дейността се проведе през последната седмица на ноември и първата на месец декември със служител на пътна полиция младши автоконтрольор г- н Георги Георгиев.

Снимки…

Информацията предостави: Мария-Луиза Христова – педагогически съветник

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.