Кръгла маса

На 14.07.2022 г. се проведе Кръгла маса на тема ,,Изработване на план-програма за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система на учениците от уязвимите групи и формиране на положителни нагласи към образованието от страна на учениците и техните родители“ в СУ ,,Йордан Йовков”, организирана и представена от социалните работници от училището. Те представиха НП ,,Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”. Запознаха присъстващите със същността на програмата, с целите и дейностите, заложени в нея. Участие взеха широк кръг представители на Тутраканската общност – институциите МКБППМН, ЦОП, Обществен съвет, ДПС, училищно ръководство, родители, учители и ученици. Бяха обсъдени наболели въпроси, свързани с учениците от уязвимите групи. В края на Кръглата маса се проведе дискусия, в която всички взеха участие и изразиха своето мнение.

повече снимки…

Информацията предостави Мартина Георгиева, социален работник

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.