Новини

Уважаеми седмокласници, както знаете до 7.07.2020 г. течеше процедурата по кандидатстване за профилите и училищата, в които желаете да продължите обучението си.

‼️До 13.07.2020 г. ще бъде обявено класирането, като списъци с приетите ученици ще бъдат изнесени на видно място в училище. Можете да проверите и онлайн – www.priem.mon.bg.

‼️От 13.07.2020 г. /понеделник/ до 16.07.2020 г. /четвъртък/ е записването на учениците след първо класиране по училища.

Пожелаваме успех на всички!

Сашка Атанасова – педагогически съветник????????????

Скъпи седмокласници, днес, 3.07.2020 г. започна подаването на документи за прием в гимназия. До 07.07.2020 г. /вторник/, можете да заявите своите желания онлайн или на място в сградата на Общинския съвет.

⏰ Работното време на комисията е от 08:00 ч. до 18:00 ч. ‼️

Необходими документи:

✔️Служебна бележка;

✔️Свидетелство за завършено основно образование;

✔️Медицинско свидетелство /ако кандидатствате в професионална гимназия/.

Успех‼️????????????

Сашка Атанасова – педагогически съветник

В помощ на седмокласниците: НВО за 7. клас – мисията е възможна!


Уважаеми родители, от 21.04.2020 г., стартира подаването на заявления за участие в класиранията за записване в 1. клас на учебната 2020/2021 г.

Електронният формуляр ще намерите в нашия сайт.

Може да подадете попълнени заявленията на следния имейл адрес – sou_jovkov@abv.bg или лично в СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан.

Успешен прием на всички!


Профилирана подготовка във втори гимназиален етап /XI – XII клас/


Заявление


Училищен план-прием за учебната 2020/2021 година


Свободно работно място в начален етап на основното образование

Вашият коментар