Новини

Програма за изнесена вътрешно институционална квалификация


На 19.09.2022 г. , от 10:00 ч. , в Заседателната зала на СУ „Йордан Йовков“ ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект – кухня и столова. Повече информация и необходими документи:

 1. Съобщение.
 2. Проект на договор за столово хранене.
 3. Заявление за участие в търг: Приложение№1.
 4. Заповед – училищен стол.
 5. Документи на училищен стол.
 6. Декларация за оглед: Приложение №4.
 7. Декларация за несъстоятелност: Приложение №2.
 8. Декларация за запознатост с условията №3.

Свободно работно място за начален учител

Свободно работно място за помощник на учителя

Свободно работно място за чистач, хигиенист


На 23.08.2022 г. , от 10:00 ч. , в Заседателната зала на СУ „Йордан Йовков“ ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект – кухня и столова. Повече информация и необходими документи:

 1. Съобщение.
 2. Проект на договор за столово хранене.
 3. Заявление за участие в търг: Приложение№1.
 4. Заповед – училищен стол.
 5. Документи на училищен стол.
 6. Декларация за оглед: Приложение №4.
 7. Декларация за несъстоятелност: Приложение №2.
 8. Декларация за запознатост с условията №3.

На 23.08.2022 г. , от 11:00 ч. , в Заседателната зала на СУ „Йордан Йовков“ ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект – бюфет и столова. Повече информация и необходими документи:

 1. Съобщение.
 2. Заповед за търг.
 3. Проект на договор за бюфетно хранене.
 4. Заявление за участие в търг: Приложение№1.
 5. Документи на бюфет.
 6. Декларация за оглед: Приложение №4.
 7. Декларация за несъстоятелност: Приложение №2.
 8. Декларация за запознатост с условията №3.

График на дейностите по прием 2022/2023 /заповед/


Програма за вътрешно институционална квалификация с външен лектор


Свободно работно място за социален работник


Покана за бъдещите първокласници, които ще се обучават в нашето училище през учебната 2022/2023 година.


Утре, 14.06.2022 г. учениците от 7. и 10. клас ще се явят на национално външно оценяване по български език и литература, а на 16.06.2022 г. и по математика. Те ще положат изпитите в училището. Ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност. Трябва да пишат с черен химикал. На външното оценяване по математика учениците могат да използват свитък с формули.

Изпитът по български език и литература ще започне в 10 часа. Той продължава 150 минути. Децата със специални образователни потребности ще работят 80 минути по-дълго. Учениците трябва да са влезли в класните стаи най-късно в 9,30 часа.

Тестът има 26 задачи. От тях 18 въпроса са затворени – избира се от четири възможности. Има 6 задачи с кратък свободен отговор, една е с разширен свободен отговор. По традиция последната задача изисква подробен преразказ по неизучавана художествена творба. /mon.bg/

Десетокласниците до 8,30 ч трябва да са в клас. Тяхното външно оценяване започва в 9 часа. Равнището на компетентностите по български език и литература в края на първи гимназиален етап се проверява писмено чрез тест с общо 23 задачи. 14 въпроса са с избираем отговор, а 6 – с кратък свободен отговор. Има по една задача за редактиране и за разширен свободен отговор, в който трябва да се формулира теза или антитеза. Последната задача е за създаване на текст (резюме, заявление или CV). Изпитът продължава 90 минути – два слети учебни часа. /mon.bg/

Националното външно оценяване по математика за учениците в 7. и в 10. клас, което ще се проведе на 16.06.2022 г.:

За 150 минути седмокласниците трябва да решат 23 задачи. 18 от тях изискват посочване на един верен отговор от четири възможни. Две са с кратък свободен отговор – числов, символен или словесен. Три задачи изискват разширен свободен отговор – да се опише и аргументира изпълнението на определена математическа задача. Тестът по математика за десетокласниците има 17 задачи, от които 15 са с избираем отговор, а две – с разширен свободен отговор с необходимите обосновки. Изпитът продължава 90 минути. /mon.bg/

Максималният брой точки на всички изпити е 100. Точките не се преобразуват в оценки.

Резултатите ще бъдат обявени до 28 юни т.г.


График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания.

/заповед №РД09-1805/31.08.2021г./


В днешния петъчен ден за последно учениците от Випуск 2022 ще бъдат в своите класни стаи. Празнично е подготвено и училищното фоайе, в което след минути ще се изпълни с трепети и вълнения от ученици, родители и учители, преподаващи през учебните години на зрелостниците.

Очакваме Ви!

 

 


Уважаеми родители…

ПРОГРАМА

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

11 МАЙ 2022 г.

 

9.30 ч  Посрещане на гостите

10.00 – 10.40 ч Открити уроци по класове

11.00 – 11.30 ч „При нас е весело“ – забавно-развлекателна програма

Моменти от „Ден на отворени врати“…

Вашият коментар

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.