иновативно училище

„Успехът ни обич@“ – въвеждане на нови учебни предмети за повишаване на математическите и дигиталните умения на учениците от СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан“. Това е одобреният проект, който стартира в началото на учебната 2020/2021 година и ще продължи общо четири години до края на учебната 2023/2024 година. От настоящата учебна година СУ „Йордан Йовков“ е със статут Иновативно училище.

Стратегическата цел на училището е да се повиши авторитета на институцията, чрез постигане на възможно най-високо качество на образованието. Важно условие за това е тя да е ориентирана към образователните политики в страната и ЕС. Актуално е на STEM направлението, както и прилагането на ИКТ технологиите в учебния процес. В стратегията ни е залегнат основният приоритет на преден план да се изведе подкрепата за всеки ученик с неговите желания и интереси за осигуряване на добро бъдеще, в което ще са необходими дигиталните компетентности.

Искаме да предложим все по-полезни и желани обучение и образование, отговарящи на предизвикателствата на бъдещето. Конкретните ни цели са: учениците да формират критично мислене, увереност в своите възможности, и да прилагат изследователски подход в обучението. Да придобият практически умения за работа с иновативен инструмент, който все повече навлиза в българската образователна система. Да подобрят своите дигитални умения и познания в областите съответно на математическото моделиране, на векторния графичен дизайн и на уеб програмирането. Учителите да придобият практически опит с интерактивна обучителна система, и да повишат своята дигитална мотивация. За целта са въведени предметите “Дигитална математика”- 1. и 2. клас, “Интерактивен графичен дизайн” –  5. клас, и „Уеб програмиране“ в 8. клас.

Мотивирани сме да превърнем училището и екипа си в престижен и уважаван в обществото иновативен център. Мотивирани сме да бъдем пример на учениците си да продължават своето образование в училището ни и развитието си в бъдещия си професионален живот, като приемат предизвикателствата на времето. Мотивирани сме да предлагаме иновативни средства, гъвкави и мотивиращи, стимулиращи за успех. Мотивирани сме да провокираме интереса на учениците, да ги привлечем към каузата „Образование“.

Нашият проект включва една иновация: Въвеждане и използването на адаптивна и интерактивна обучителна платформа на Programiram.com. Като материалът е съобразен с възрастта им: първокласниците и второкласниците изучават предмета „Дигитална математика“, петокласниците – предмета „Интерактивен графичен дизайн“, а осмокласниците – предмета „Уеб програмиране“.

Предложената от нас иновация отговаря на НАРЕДБА № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Предвиждаме иновативните групи от 1.,2., 5. и 8. клас, през всяка от годините, да изучават предмета по 1 час седмично. Броят часове е съобразен с изискванията на Наредбата за допустим брой допълнителни часове. Този час е един от часовете за факултативна подготовка на класа, от Раздел “В” – ФУЧ.


Какво споделиха осмокласниците…

Голяма радост беше за нас, участниците в часовете по „Уеб програмиране“ с ръководител г-жа Нели Манчева, да бъдем домакини на гостите ни учители и  ученици от СУ “Йордан Йовков“, гр. Сливен и ОУ „Христо Ботев“, с. Асеневци. Още щом разбрахме, че проекта „Иновации в действие“ осигурява визита и на двете училища с патрон – писателя Йордан Йовков, решихме да се подготвим подобаващо, като върнем жеста на гостите за добрия ни престой с тях като наши домакини, и те да останат с добро впечатление за Тутракан, както ние за техния град.

През първия ден заедно посетихме биосферен резерват Сребърна, за да можем да запознаем посетителите ни с природата на крайдунавския и добруджанския край.

През следващите дни, гостите бяха включени в открити уроци, на които ние учениците демонстрирахме наученото от иновативните ни уроци по програмиране. Всички сме доволни, че въпреки притеснението ни, все пак успяхме да впечатлим присъстващите с демонстриране на наши готови вече сайтове. С петокласниците, които се обучаваха в часовете по „Уеб дизайн“ с ръководител Елена Тодорова се включиха в игри с QR код. Заедно наблюдавахме дигиталните умения по математика  на малките ученици от начален етап с ръководител Елена Николова.

През последния ден посетихме Етнографския музей в гр. Тутракан, запознахме гостите с историята на града ни и заедно с тях опитахме една традиционна тутраканска храна – мамалигата.

С помощта на НП „Иновации в дейсвие“, ние не само научихме нещо повече за компютърното програмиране, но и изградихме нови приятелства и както посетителите учители добиха добро мнение за нас, така и ние възприехме тях и като наши учители!

Селма Молла, 8.б клас

Учениците от гр. Сливен и с. Асеневци се държаха много мило и възпитано. През първия ден с гостите ни посетихме резерват Сребърна и слушахме интересната беседа. След това гледахме през бинокъл лебедите и пеликаните, които живеят на свобода сред обилна зеленина, чиста вода под яркото слънце. В следващите часове посетихме град Силистра разгледахме централната част, крайдунавския парк, ядохме сладолед, общувахме.

Елена Акпунарлиева, 8.а клас

Пристигането на учениците от гр. Сливен и с. Асеневци беше едно наистина приятно преживяване! По време на откритите уроци, посещението ни на биосферен резерват Сребърна и Етнографския комплекс, гр. Тутракан, наистина се сближихме доста.

Последния ден, когато бяхме с нашите гости в Етнографската къща един от учениците от гр. Сливен се включи активно в приготвянето на вкусна мамалига, която всички опитахме и съм сигурна, че никой не беше разочарован от първите му кулинарни умения!

Дилара Мехмед, 8.б клас

Доста добро впечатление ни оставиха гостите от другите училища. Нашите иновативни идеи и начина на преподаване им бяха интересни. През свободното време бяхме заедно с гостуващите ни – учениците от 10. клас. Успяхме да се опознаем по-добре, да се веселим, да им покажем забележителностите на град Тутракан. Посетихме Етнографския музей, където ни дадоха възможност да направим мамалига. Много добре си изкарахме и ни беше тъжно, когато трябваше да се разделим. Благодарим много на г-жа Монева за гостоприемството и в Етнографския музей.

Виктор Горанов, 8.б клас

 


Открит урок по Дигитална математикаАз, като ученичка в 8-ми клас във вече иновативното средно училище „Йордан Йовков“, Тутракан , бях поканена да се присъединя към НП „Иновации в действие“ и да се запозная по-обстойно със света на програмирането и компютърната техника. Наши домакини бяха СУ „Йордан Йовков“, гр. Сливен, от които получихме приятно и топло посрещане. Учители и ученици от училището-домакин бяха постоянно с нас и това спомогна за сплотяването на двата екипа. Разведоха ни из цялата сграда, за да добием представа за иновативните дейности, да се запознаем с учениците и да разгледаме класните стаи. Освен че присъствахме на откритите уроци по визуално програмиране във втори, трети и четвърти клас, беше ни представен и час по роботика в десети клас, от който научихме наистина много – от хардуера на изработените от ученици роботи, чак до самия им ход и начин на работа.

Тазгодишните ни домакини се погрижиха да ни настанят в един от най-приятните хотели в града, близо до центъра, като така да можем да се запознаем и с града. Успяхме да се потопим в градската атмосфера и открито ще кажа, че бяхме очаровани.

В третия ден на нашия престой присъствахме на кръгла маса „Иновации – образователни процеси – модерност“, където бяхме запознати и с други училища, прилагащи иновации. Учителите, както и ние учениците, добихме представа за начина на обучение на другите места и сформирахме идеи, които да приложим в нашето училище. Относно моето лично мнение, смятам, че престоя ми в град Сливен по проекта „Иновации в действие“, ме вдъхнови да опозная по-задълбочено света на компютърната техника, защото най-важното нещо, което научихме е, че те са нашето бъдеще!

Селма Молла – ученичка от 8.б клас