иновативно училище

„Успехът ни обич@“ – въвеждане на нови учебни предмети за повишаване на математическите и дигиталните умения на учениците от СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан“. Това е одобреният проект, който стартира в началото на учебната 2020/2021 година и ще продължи общо четири години до края на учебната 2023/2024 година. От настоящата учебна година СУ „Йордан Йовков“ е със статут Иновативно училище.

Стратегическата цел на училището е да се повиши авторитета на институцията, чрез постигане на възможно най-високо качество на образованието. Важно условие за това е тя да е ориентирана към образователните политики в страната и ЕС. Актуално е на STEM направлението, както и прилагането на ИКТ технологиите в учебния процес. В стратегията ни е залегнат основният приоритет на преден план да се изведе подкрепата за всеки ученик с неговите желания и интереси за осигуряване на добро бъдеще, в което ще са необходими дигиталните компетентности.

Искаме да предложим все по-полезни и желани обучение и образование, отговарящи на предизвикателствата на бъдещето. Конкретните ни цели са: учениците да формират критично мислене, увереност в своите възможности, и да прилагат изследователски подход в обучението. Да придобият практически умения за работа с иновативен инструмент, който все повече навлиза в българската образователна система. Да подобрят своите дигитални умения и познания в областите съответно на математическото моделиране, на векторния графичен дизайн и на уеб програмирането. Учителите да придобият практически опит с интерактивна обучителна система, и да повишат своята дигитална мотивация. За целта са въведени предметите “Дигитална математика”- 1. и 2. клас, “Интерактивен графичен дизайн” –  5. клас, и „Уеб програмиране“ в 8. клас.

Мотивирани сме да превърнем училището и екипа си в престижен и уважаван в обществото иновативен център. Мотивирани сме да бъдем пример на учениците си да продължават своето образование в училището ни и развитието си в бъдещия си професионален живот, като приемат предизвикателствата на времето. Мотивирани сме да предлагаме иновативни средства, гъвкави и мотивиращи, стимулиращи за успех. Мотивирани сме да провокираме интереса на учениците, да ги привлечем към каузата „Образование“.

Нашият проект включва една иновация: Въвеждане и използването на адаптивна и интерактивна обучителна платформа на Programiram.com. Като материалът е съобразен с възрастта им: първокласниците и второкласниците изучават предмета „Дигитална математика“, петокласниците – предмета „Интерактивен графичен дизайн“, а осмокласниците – предмета „Уеб програмиране“.

Предложената от нас иновация отговаря на НАРЕДБА № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Предвиждаме иновативните групи от 1.,2., 5. и 8. клас, през всяка от годините, да изучават предмета по 1 час седмично. Броят часове е съобразен с изискванията на Наредбата за допустим брой допълнителни часове. Този час е един от часовете за факултативна подготовка на класа, от Раздел “В” – ФУЧ.


Открит урок по Дигитална математикаАз, като ученичка в 8-ми клас във вече иновативното средно училище „Йордан Йовков“, Тутракан , бях поканена да се присъединя към НП „Иновации в действие“ и да се запозная по-обстойно със света на програмирането и компютърната техника. Наши домакини бяха СУ „Йордан Йовков“, гр. Сливен, от които получихме приятно и топло посрещане. Учители и ученици от училището-домакин бяха постоянно с нас и това спомогна за сплотяването на двата екипа. Разведоха ни из цялата сграда, за да добием представа за иновативните дейности, да се запознаем с учениците и да разгледаме класните стаи. Освен че присъствахме на откритите уроци по визуално програмиране във втори, трети и четвърти клас, беше ни представен и час по роботика в десети клас, от който научихме наистина много – от хардуера на изработените от ученици роботи, чак до самия им ход и начин на работа.

Тазгодишните ни домакини се погрижиха да ни настанят в един от най-приятните хотели в града, близо до центъра, като така да можем да се запознаем и с града. Успяхме да се потопим в градската атмосфера и открито ще кажа, че бяхме очаровани.

В третия ден на нашия престой присъствахме на кръгла маса „Иновации – образователни процеси – модерност“, където бяхме запознати и с други училища, прилагащи иновации. Учителите, както и ние учениците, добихме представа за начина на обучение на другите места и сформирахме идеи, които да приложим в нашето училище. Относно моето лично мнение, смятам, че престоя ми в град Сливен по проекта „Иновации в действие“, ме вдъхнови да опозная по-задълбочено света на компютърната техника, защото най-важното нещо, което научихме е, че те са нашето бъдеще!

Селма Молла – ученичка от 8.б клас