организация

Дневен режим

1 – 4 клас

1 час: 8 – 8.40 ч.

голямо междучасие

2 час: 9.10 – 9.50 ч.

3 час: 10 – 10.40 ч.

4 час: 10.50 – 11.30 ч.

5 час: 11.40 – 12.20 ч.

6 час: 12.30 – 13.10 ч.


5 – 12 клас

1 час: 8.00 – 8.40 ч.

2 час: 8.50 – 9.30 ч.

Голямо междучасие: 25 мин.

3 час: 9.55 -10.35 ч.

4 час: 10.45 – 11.25 ч.

5 час: 11.35 – 12.15 ч.

6 час: 12.25 – 13.05 ч.

7 час: 13.15 – 13.55 ч.


График за учебния процес

29.10.2016г. – 01.11.2016г. вкл. – Есенна ваканция

24.12.2016г. – 04.01.2017г. вкл. – Коледна ваканция

04.02.2017г. – 08.02.2017г. вкл. – Зимна ваканция за I – XI клас

04.02.2017г. – 06.02.2017г. вкл. – Зимна ваканция за XII клас

08.04.2017г. – 17.04.2017г. вкл. – Пролетна ваканция за I – XI клас

13.04.2017г. – 17.04.2017г. вкл. – Пролетна ваканция за XII клас

 

Неучебни дни

07.11.2016 г. – неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент

19.05.2017г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в 7 клас по български език и литература

22.05.2017г. – Втори ДЗИ и НВО в 7 клас по математика

24.05.2017г. – неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година

09.02.2017 г. – за  I – XI клас

07.02.2017 г. – за XII клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година

15.05.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2017 г. – I – IV клас ( 14 учебни седмици )
15.06.2017 г. – V-VIII клас ( 16 учебни седмици )
30.06.2017 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2017 г. – IX – XI клас (18 учебни седмици )

 

 

 

Вашият коментар