организация

Дневен режим

1 – 4 клас

1 час: 8 – 8.40 ч.

голямо междучасие

2 час: 9.10 – 9.50 ч.

3 час: 10 – 10.40 ч.

4 час: 10.50 – 11.30 ч.

5 час: 11.40 – 12.20 ч.

6 час: 12.30 – 13.10 ч.


5 – 12 клас

1 час: 8.00 – 8.40 ч.

2 час: 8.50 – 9.30 ч.

Голямо междучасие: 25 мин.

3 час: 9.55 -10.35 ч.

4 час: 10.45 – 11.25 ч.

5 час: 11.35 – 12.15 ч.

6 час: 12.25 – 13.05 ч.

7 час: 13.15 – 13.55 ч.


График за учебния процес

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – Есенна ваканция

21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – Коледна ваканция

05.02.2020 г. вкл. – Междусрочна ваканция за I – XII клас

11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – Пролетна ваканция за I – XI клас

16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – Пролетна ваканция за XII клас

Неучебни дни

20.05.2020 г. – ДЗИ по български език и литература

22.05.2020 г. – Втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас

09.06.2020 г. – НВО по български език и литература в края на VII и X клас

11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и X клас

24.05.2020 г. – неучебен ден, но присъствен по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година

06.02.2020 г. – за I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I – III клас ( 14 учебни седмици )
16.06.2020 г. – IV – VI клас ( 16 учебни седмици )
30.06.2020 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици )

 

 

 

Вашият коментар