организация

Дневен режим

1 – 4 клас

1 час: 8 – 8.40 ч.

голямо междучасие

2 час: 9.10 – 9.50 ч.

3 час: 10 – 10.40 ч.

4 час: 10.50 – 11.30 ч.

5 час: 11.40 – 12.20 ч.

6 час: 12.30 – 13.10 ч.


5 – 12 клас

1 час: 8.00 – 8.40 ч.

2 час: 8.50 – 9.30 ч.

Голямо междучасие: 25 мин.

3 час: 9.55 -10.35 ч.

4 час: 10.45 – 11.25 ч.

5 час: 11.35 – 12.15 ч.

6 час: 12.25 – 13.05 ч.

7 час: 13.15 – 13.55 ч.


График за учебния процес

01.11.2017г. – 05.11.2017г. вкл. – Есенна ваканция

23.12.2017г. – 02.01.2018г. вкл. – Коледна ваканция

03.02.2018г. – 06.02.2018г. вкл. – Междусрочна ваканция за I – XII клас

31.03.2018г. – 09.04.2018г. вкл. – Пролетна ваканция за I – XI клас

Неучебни дни

21.05.2018г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в 7 клас по български език и литература

23.05.2018г. – Втори ДЗИ и НВО в 7 клас по математика

24.05.2018г. – неучебен ден, но присъствен по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година

07.02.2018 г. – за I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I – IV клас ( 14 учебни седмици )
15.06.2018 г. – V – VII клас ( 16 учебни седмици )
29.06.2018 г. – VIII – XI клас (18 учебни седмици )

 

 

 

Вашият коментар