организация

Дневен режим

1 – 2 клас

1 час: 8 – 8.35 ч.

голямо междучасие – 8.35 – 9.10 ч.

2 час: 9.10 – 9.45 ч.

3 час: 10.00 – 10.35 ч.

4 час: 10.50 – 11.25 ч.

5 час: 11.40 – 12.15 ч.

3 – 4 клас

1 час: 8 – 8.40 ч.

голямо междучасие – 8.40 – 9.10 ч.

2 час: 9.10 – 9.50 ч.

3 час: 10.00 – 10.40 ч.

4 час: 10.50 – 11.30 ч.

5 час: 11.40 – 12.20 ч.

6 час: 12.30 – 13.10 ч.


5 – 12 клас

1 час: 8.00 – 8.40 ч.

2 час: 8.50 – 9.30 ч.

Голямо междучасие: 30 мин.

3 час: 10.00 -10.40 ч.

4 час: 10.50 – 11.30 ч.

5 час: 11.40 – 12.20 ч.

6 час: 12.30 – 13.10 ч.

7 час: 13.20 – 14.00 ч.


График за учебния процес

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – Есенна ваканция

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – Коледна ваканция

01.02.2022 г. вкл. – Междусрочна ваканция за I – XII клас

01.04.2022 г. – 19.04.2022 г. вкл. – Пролетна ваканция за I – XI клас

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – Пролетна ваканция за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година

02.02.2022 г. – за I – XII клас

Неучебни дни

18.05.2022 г. – ДЗИ по български език и литература

20.05.2022 г. – Втори ДЗИ

24.05.2022 г. – неучебен ден, но присъствен по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

25.05.2022 г. – неучебен ден, но присъствен за училищни, просветни и културни дейности

Дни за провеждане на национално външно оценяване /НВО/ в VII клас и X клас

14.06.2022 г. – НВО по български език и литература в края на VII и X клас

16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и X клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г. – IV – VI клас (16 учебни седмици )

30.06.2022 г. – VII- XI клас (18 учебни седмици )

 

 

 

Вашият коментар