училищен живот

Извънкласни дейности

Екоклуб – ръководител: Елена Николова

Екоклуб – ръководител: Маргарита Манолова

Клуб „Приятели на математиката“ – ръководител: Величка Николова

Клуб „Приятели на математиката“ – ръководител: Нурджихан Ибрям

 

Клуб „Родолюбие” – ръководител: Димитричка Христова

Екоклуб – ръководител: Мария Кирякова

Школа по изобразително изкуство – ръководител: Аурел Стоянов

 

Клуб „Млад огнеборец“ – ръководител: Красимир Генов

Клуб „Патриот“ – ръководител: Красимир Генов

Секция „Хандбал” – ръководител: Мирослав Монев

Секция „Волейбол” – ръководител: Мирослав Монев

 

Вашият коментар