прием

 

Профилирана подготовка във втори гимназиален етап /XI – XII клас/


Заявление


Прием след VІІ клас

Профили в 8 клас за учебната 2021-2022 година

Профил „ Природни науки” с разширено изучаване на английски език

Профилиращи предмети

– Биология и здравно образование

– Химия и опазване на околната среда

Английски език – разширено изучаване в 8. – 10. клас

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на английски език

Профилиращи предмети

-Информатика

-Информационни технологии

 


Училищни учебни планове /1. – 12. клас/

 

 

Вашият коментар