прием

Условия и ред за прием в първи клас за учебната 2016/2017 година

Прием след VІІ клас

Профил „ Природоматематически”

Профилиращи предмети

– Математика

– Английски език

– Биология и здравно образование

Балообразуващи предмети

– Оценката от теста по БЕЛ и Математика

– Утроената оценка от теста по Математика

– Оценките по Математика и Биология и здравно образование от удостоверението за завършен 7 клас

Провеждане на приемни изпити:

  • Български език и литература – 18.05.2016 г.
  • Математика – 20.05.2016 г.

Срок за подаване на документите: 16 – 21.06.2016 год. вкл.


Училищен учебен план за профил „Природоматематически“:


Прием след VІІІ клас

Профил „Технологичен – информационни технологии”

Профилиращи предмети

– Информационни технологии

– География и икономика

– Български език и литература

Балообразуващи предмети

– Общ успех от свидетелството за завършено основно образование

–  Информационни технологии

– Български език и литература

География и икономика

Срок за подаване на документите: 1 – 5.07.2016 год. вкл.

Училищен учебен план за профил „Технологичен – Информационни технологии“:


График

на дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища

за учебната 2016 – 2017 година

Вашият коментар