прием

Прием след VІІ клас

Профили в 8 клас за учебната 2019-2020 година

Профил „ Природни науки” с разширено изучаване на английски език

Профилиращи предмети

– Биология и здравно образование

– Химия и опазване на околната среда

– Математика

– Информационни технологии

Английски език – разширено изучаване в 8. – 10. клас

Профил „Икономическо развитие“ с разширено изучаване на английски език

Профилиращи предмети

-География и икономика

-Английски език

-Български език и литература

– Физическо възпитание и спорт


 

Училищни учебни планове /1. – 12. клас/

 

 

Вашият коментар