прием

В помощ на седмокласниците: НВО за 7. клас – мисията е възможна!


Уважаеми родители, от 21.04.2020 г., стартира подаването на заявления за участие в класиранията за записване в 1. клас на учебната 2020/2021 г.

Електронният формуляр ще намерите в нашия сайт.

Може да подадете попълнени заявленията на следния имейл адрес – sou_jovkov@abv.bg или лично в СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан.

Успешен прием на всички!


Профилирана подготовка във втори гимназиален етап /XI – XII клас/


Заявление


Училищен план-прием за учебната 2020/2021 година


Прием след VІІ клас

Профили в 8 клас за учебната 2020-2021 година

Профил „ Природни науки” с разширено изучаване на английски език

Профилиращи предмети

– Биология и здравно образование

– Химия и опазване на околната среда

Английски език – разширено изучаване в 8. – 10. клас

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 

Профилиращи предмети

-Информатика

-Информационни технологии

към страница във facebook.com


 

Училищни учебни планове /1. – 12. клас/

 

 

Вашият коментар