прием

Училищни учебни планове /1. – 12. клас/


Прием след VІІ клас

Профили в 8 клас за учебната 2018-2019 година

Профил „ Природни науки” с разширено изучаване на английски език

Профилиращи предмети

– Биология и здравно образование

– Химия и опазване на околната среда

– Английски език

– Информационни технологии

Профил „Икономическо развитие“ с разширено изучаване на английски език

Профилиращи предмети

-География и икономика

-Английски език

-Български език и литература

-История и цивилизация


График

на дейностите по приемане на ученици за учебната 2018/2019 година след завършено основно образование

 

 

 

 


 

Вашият коментар