прием


Прием след VІІ клас

Профили в 8 клас за учебната 2017-2018 година

Профил „ Природни науки” с интензивен английски език

Профилиращи предмети

– Биология и здравно образование

– Химия и опазване на околната среда

– Математика

– Информационни технологии

Балообразуващи предмети

– Оценката от НВО по БЕЛ х 2

 -Оценката от НВО по Математика х 2

-Оценката по Биология и здравно образование от Свидетелството за основно образование

-Оценката по Информационни технологии от Свидетелството за основно образование

Профил „Икономическо развитие“

Профилиращи предмети

-География и икономика

-Чужд език

-Български език и литература

-История и цивилизация

Балообразуващи предмети

– Оценката от НВО по БЕЛ х 2

 -Оценката от НВО по Математика х 2

-Оценката по География и икономика от Свидетелството за основно образование

-Оценката по История и цивилизация от Свидетелството за основно образование

 

Провеждане на приемни изпити:

  • Български език и литература – 19.05.2017 г.
  • Математика – 22.05.2017 г.
  • НВО – Чужд език – 29.05.2017 г. – явяват се всички, не е по желание, балообразуващ за ЕГ

Изпити за проверка на способностите

Спорт – 31.05. – 1.06.2017 г. – в СУ „В. Левски“, гр. Дулово – балообразуващ

Изобразително изкуство – 2.06.2017 г.

Музика – 5.06.2017 г.

Формат на изпита чрез тест

Писмен изпит. Максимален брой точки – 100. Времетраенето е определено в учебно-изпитните програми.

БЕЛ

  • I модул (25 задачи за 60 минути) = 65 т.
  • II модул (преразказ на неизучаван текст за 90 минути) = 35 т.

Математика

  • I модул (16 + 4 задачи за 60 минути) = 65 т.
  • II модул (2 практико-приложни задачи + 2 с разширен отговор за 90 минути) = 35 т.

 

 


 

Прием след VІІІ клас

Профил „Технологичен – информационни технологии”

Профилиращи предмети

– Информационни технологии

– География и икономика

– Български език и литература

Балообразуващи предмети

– Оценките по балообразуващите предмети от свидетелството за завършено основно образование

–  Информационни технологии

– Български език и литература

География и икономика

 


 

График

на дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища след завършен VII клас и след завършен VIII клас

за учебната 2017 – 2018 година

Вашият коментар