семинар химия

На 11.11.2011 год. участвах в ІІІ Национален семинар „Химията – мое бъдеще”, организиран от ХТМУ в чест на Международната година на химията.

В семинара участваха – ректорът на ХТМУ доц. д-р инж. Митко Георгиев, ст. eксперт по химия и опазване на околната среда Емилия Григорова и ст. експерт по природни науки София град инж. Росица Илиева.

Разискваха се въпроси свързани с основни направления в развитието на ХТМУ и инициативата – отворени врати към средното образование, за работа с талантливите ученици. Отчетоха се резултатите от проведения Национален конкурс за есе по избор и ни запознаха с есето на награден в конкурса.

За улеснение работата в училище инж. Касабов предложи използването на нов образователен портал на BASF, който предоставя видеоклипове, илюстрации, постижения в химията, 3D интерактивни молекулни структури. Материалите са подходящи за повишаване интереса и мотивацията на учениците за усвояване на химичните знания.

Проблем на съвременните хора е наднорменото тегло – 200 млн. души страдат от затлъстяване, 5 млн. деца са с наднормено тегло.

Доцент д-р инж. Данчо Даналев, по доста атрактивен начин разгледа въпроса „Добрите и лошите мазнини, минало и бъдеще”. Акцентира се и върху въпроса за биотехнологиите, здравеопазване, индустриална биотехнология и селско стопанство.Директорът на ПГХХТ, гр. Димитровград – столицата на българската химия Янка Гочева, сподели впечатления от проведен Национален форум. Кметът на Димитровград, подкрепил инициативата на ПГХХТ, изтъкна възможността от подкрепа на местната власт при организиране на такива инициативи.

С цел задълбочаване интересът към науката – химия, ст. експерт по природни науки София град инж. Росица Илиева, сподели добри практики, като провеждане на състезания – малкия природолюбител, участие в Национално състезание по химия и ООС, оценката от което може да послужи, като вход към ХТМУ; празник на химията, проведен в чест на 11.05. – Ден на славянската писменост и култура, включващ състезания за постери, есета, стихотворения, компютърни презентации.

Целта на тези инициативи са изтъкване значимостта на химията.

По покана на ректора на ХТМУ, ПГ по ИТ гр. Велинград представиха своята презентация на тема „Дърво без корен ли е нашата природа”.

Семинарът приключи с дискусия по актуални въпроси, касаещи добрите практики, насоки в бъдещата дейност на ХТМУ и средното образование и търсене на допирни точки в съвместната им работа.

Посетихме лаборатории по биотехнологии и се запознахме с предмета на тяхната дейност.

Всеки един участник в семинара си тръгна обогатен с нови познания и зареден с енергия за реализирането им.

 

Информацията е предоставена от г-жа Даниела Петкова

 

Вашият коментар

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.