9 май – Ден на Европа

Презентация на Толга Юсню от Xб клас

   По повод 9 май Деня на Европа ръководството на Община Тутракан обяви 9 май 2012 год. за Деня на самоуправлението и отправи покана към младите хора от СОУ "Й. Йовков" да заемат ръководните функции на кмет, заместник- кмет  и секретар на общината. За кмет на Община Тутракан бе избрана ученичката Инна Красимирова Йорданова от  ХI”б” клас, а за заместник-кмет ученичката  Мерал Сезгин отново от ХI”б”клас. Тяхното представяна в общината бе уважено от гостите на нашето училище – френската група от гимназия "Фресине",  гр. Вердюн. Те са в града в изпълнение на своите задачи по френско-българския проект "Да живеем заедно".

Ден на ученическото самоуправление

Списък

на ученическото административно ръководство

Директор:

1. Инна Красимирова Йорданова – ХI”б” клас

2. Павел Златаров – ХII”б” клас

Помощник директор АСД

 1. Мерал Сезгин – ХI”б” клас
 2. Бетина Генова – ХI”а” клас

Педагогически съветник

 1. Симона Димова – ХI”а” клас
 2. Николета Костадинова – ХI”а” клас

ЗАТС

 1. Надежда Симеонова – IХ”б” клас
 2. Гергана Борисова – IХ”б” клас

Библиотекар

 1. Маринела Калчева – IХ”б” клас
 2. Свилена Петрова – IХ”б” клас

Домакин

 1. Кристиян Друмев – VIII”а” клас
 2. Николай Йорданов – VIII”а” клас

Фелдшер

 1. Каролина Делева – ХI”а” клас
 2. Милен Радев – IХ”б” клас

Общ работник

 1. Теодор Друмев – VIII”б” клас
 2. Пресиян Петров – VII”а” клас

 Хигиенисти:

Начален етап –Елена Чорбаджиева и Бурчин Бейхан – VII”б” клас

1 етаж –Николета Куцарова – ХI”а” клас и Иван Великов – IХ”б” клас

2 етаж –Димитричка Чобанова – VIII”б” клас и Светлозар Ганев – IХ”б” клас

3 етаж –Мариела Тодорова и Андрея Костадинова – VIII”б” клас

УПК –Айлин Фарис и Сребрина Алекова – Х”в” клас

В деня 8 май 2012 год., определен за ден на ученическото самоуправление учениците заеха местата на своите учители. Учебният ден започна с оперативка с учителите, учениците-учители в заседателната зала. Учебните часове се проведоха от учениците – учители по обичайното дневно разписание. Наложи се служебно съвещание на ученика – директор с ученика-помощник ЗАСД, ученика-домакин за обсъждане на въпроси за деня. Ученикът- директор и ученикът педагогически съветник имаха приемно време с ученици- класни ръководители на паралелки с голям брой отсъствия. Посещения в учебни часове направиха учениците-директор, по график.

 

Лингвистично кенгуру за чужди езици

Отлично се представиха учениците от СОУ "Й. Йовков" в състезанието за чужди езици – Лингвистично кенгуру.

Класиране:

Английски език

ПЪРВА ГРУПА- 3-4КЛ.

І МЯСТО – ЕМИЛИЯН СЛАВОВ ВАСИЛЕВ- ІV КЛ.

ІІ МЯСТО – ДЕНИСЛАВ ЗЛАТКОВ МАРИНОВ – ІV КЛ.

ІІІ МЯСТО – НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ- ІІІ КЛ.

 

ВТОРА ГРУПА – 5-6 КЛ.

І МЯСТО – ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГОРАНОВ – VІ КЛ.

ІІ МЯСТО – ТОЛГА ЮМИТОВ КАНТАРОВ – VІКЛ.

ІІІ МЯСТО – СИМОНА ВЕСЕЛИНОВА ЙОРДАНОВА – VІКЛ.

ІІІ МЯСТО – ЕДЖЕ СИНАН ТОПАЛ – VІКЛ.

 

ТРЕТА ГРУПА – 7-8 КЛ.

І МЯСТО – БИЛЯНА МИЛКОВА ДИМИТРОВА – VІІ КЛ.

І МЯСТО – СИМОНА ВЛАДИМИРОВА ЦОНЕВА – VІІІ КЛ.

ІІ МЯСТО – АНДРЕЯ АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА – VІІІКЛ.

ІІІ МЯСТО – МАРИЕЛА ВАЛЕРИЕВА ТОДОРОВА – VІІІКЛ.

ІІІ МЯСТО – СЕВИЛ СЕЗГИН НИАЗИ – VІІІ КЛ.

 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – 9-10 КЛ.

І МЯСТО – МАРИНЕЛА БИСЕРОВА КАЛЧЕВА – ІХ КЛ.

ІІ МЯСТО – ГЕРГАНА РОСЕНОВА БОРИСОВА – ІХ КЛ.

ІІІ МЯСТО – ЙОАНА СЛАВОВА ЙОРДАНОВА – ІХ КЛ.

 

ПЕТА ГРУПА – 11-12 КЛ.

І МЯСТО – ТЕОДОРА ВАЛЕНТИНОВА РОЙБОВА – ХІ КЛ.

ІІ МЯСТО – МАРИЯ ЕМИЛИЯНОВА ХРИСТОВА – ХІ КЛ.

ІІІ МЯСТО – ДАНИЕЛ МАРИНОВ ГРЪНЧАРОВ – ХІ КЛ.

 

Руски език

ПЪРВА ГРУПА- 3-4 КЛ.

І МЯСТО- ЯНА ЙОРДАНОВА КУЦАРОВА – ІV КЛАС

ІІ МЯСТО – БОГОМИЛ АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ – ІІІ КЛАС

ІІІ МЯСТО – СЕЗЕН ТУНАЙ ФУЧИДЖИ – ІV КЛАС

 

ТРЕТА ГРУПА – 7-8 КЛ.

І МЯСТО –  ДИЛЕК ДЖАМАЛ АХМЕД – VІІ КЛАС

ІІ МЯСТО – АНА- МАРИЯ ТОШКОВА ЦАКОВА – VІІ КЛАС

ІІ МЯСТО – ЕЛИНА СВЕТОСЛАВОВА ДИМИТРОВА – VІІ КЛАС

Да пазим децата на пътя

   Мария Терзийска от VIIIб клас, Нора Димитрова от VIIб клас, Георги Горанов от VIб клас и Теодора Атанасова от Vа клас се състезаваха като отбор в областната ученическа викторина по безопасност на движението "Да пазим децата на пътя". отборът с г-жа Елка Стоянова и г-жа Елена Николоваотборът с г-жа Соня Златарова

Отборът е на второ място в областта. Състезанието се проведе на 24.04.2012 год. в гр. Силистра.  

   Учениците са преминали през три етапа на състезанието. В първия етап са участвали във викторина от 20 въпроса. Въпросите се отнасят до правилата за движение на велосипедистите, пешеходците, водачите и пътниците в превозните средства. Във втория етап са сглобили два пъзела /пътни знаци/ и определили значението на знаците. А в третия етап са решили тест от 10 въпроса за оказване на долекарска помощ.

Моят силен старт за България започва с…

   На 23.11.11г. се постави началото на седмото издание на програмата за подкрепа на средното образование „Силен старт с Пощенска банка”. През 2011 г. инициативата прикани учениците да вземат участие в дебати за бъдещето на България, като изразят мнението си по актуални социални проблеми чрез есе на тема „Моят силен старт за България започва с…”. Целта на проекта бе да бъдат откроени двадесетте най-важни неща, които трябва да се случат в страната ни, за да стане тя по-привлекателна за младото поколение. В тазгодишното издание на „Силен старт” участваха ученици от 8 до 12 клас от страната, чийто успех от предходната година е не по-малко от 5,00.

   Екатерина Александрова Радославова от XIIб клас при СОУ „Йордан Йовков” участва за първи път в конкурса. В надпреварата се конкурираха гимназисти от 25 града. В групата на абитуриентите се състезаваха 231 есета, от които бяха отличени 10. Победителите получиха еднократна стипендия от 1000 лв. Тържествената церемония по награждаването се състоя в гр. София. По уважителни причини Екатерина не присъства на нея и получи своята награда в тутраканския клон на Пощенска банка от г-жа Наталия Илиева и нейния екип.

   Благодарение на идеите, предложени от учениците, вече съществува първата Младежка пътна карта за развитие на България. Тя съдържа двадесет стъпки за силен старт на нашата страна.

http://www.silenstart.bg/winners/?class=6

Златен медал по канадска борба

Атанас Петров от ХIб клас получи златен медал от Българската федерация по канадска борба. На 29 април 2012 год. в гр. Белоградчик Атанас се състезава на Международния турнир в категория 80 кг. за юноши дясна ръка.

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.