Международен екологичен форум „Сребърна“

    Станислав Стефанов и Цветан Томов заеха второто място в първа възрастова група на Международния екологичен форум „Сребърна”. Те участваха с проекта „Дунав и влажните зони – люлка на живот”.

    Екологичният форум се проведе в град Силистра от 1.06. до 2.06.2012 год. под ръководството на ЦУТНТ /Център за ученическо техническо и научно творчество/. В първият ден на форума участниците защитиха своите постери и представиха проектите си. Наградени бяха и призьорите от литературния конкурс и конкурса за рисунка „Земята наш дом”. Кратък концерт и приветствия към присъстващите направиха г-н Неделчев – директор на ЦУТНТ, г-жа Росица Димитрова – прочете поздравителен адрес от кмета на гр. Силистра, г-н Коев – бивш началник на РИО, гр. Силистра и г-жа Габриела Миткова – началник на РИО, гр. Силистра.

    Във втория ден на форума пристигнаха и участниците от Калараш и Констанца /Румъния/. Компетентното жури с председател професор Светослав Герасимов изслуша и препита участниците при представянето на презентациите на проектите им. Нашият екип във втора възрастова група с участници Иван Ганев, Тодор Войнов и Павлина Иванова представиха и отлично защитиха своя проект ”Да запазим полета им вечен”.

По стъпките на четата на Таньо войвода

   Четниците потеглиха на 27-я пореден традиционен поход. От гр. Тутракан започна шествието посветено на четата на Таньо войвода. 28-те четници на войводата слизат на българския бряг при с. Пожарево. Тяхната мисия е участието им в Априлското въстание.

   От 31 май до 2 юни 2012 г. ще продължи походът на днешните четници от гр. Тутракан, гр. Попово, гр. Разград, гр. Силистра, с. Средище, гр. Исперих… Около 500 са първоначалните участници, които ще нарастнат до 30 000 при своите културни прояви в предстоящите посещавани селища до достигане на крайната точка местността Керчан баир край гр. Попово. Походът започна с въстановка на слизането на българския бряг, поклон пред паметника на войводата и минута мълчание, цветя и почит пред паметниците на Васил Левски, Панайот Хитов. В прегледа на маршовата песен участниците показаха отлична строева подготовка и голям ентусиазъм.

5 години на сцената

   Арт клуб „Звездици” навършиха своите първи пет години. От 2007 година учениците от клуба ни радваха със своите спектакли, изпълнени с песни, танци, сценично поведение. На 29 май в залата на НЧ „Н. Вапцаров” бе представен юбилейният им спектакъл „Червената шапчица” . Драматизацията им бе палитра от сцени на различни приказки. Участие взеха всички ученици от 1а, 1б, 2а, 2б, 3а и 3б класове. От следващата учебна година ръководителите на арт клуба – госпожите Анелия Калдарева, Мария Тодорова и Маргарита Манолова искат да поставят едно ново начало – създаването на мажоретен състав. Затова поредният спектакъл беше не само юбилеен, но и благотворителен. Средствата от концерта ще помогнат за закупуване на костюми за мажоретките.

   Участниците и техните класни ръководители и възпитатели бяха поздравени от ръководството на училището и представител на Община-гр. Тутракан.

Ден на светите братя Кирил и Методий

   На 24 май 2012 год. се проведе честване по случай денят на Свети Свети Кирил и Методий. Братята славяни с пачето перо написаха нашето АБВ. Славянската азбука е огън прометейски, който ни спаси от мрака на незнанието. Освен отбелязване на този светъл празник, на този ден за последен път удари звънецът за дванадесетокласниците.  В очите им се четеше както радост, щастие, така и малка болка, тъга, породени от раздялата с учители и съученици. Всички бяха в еуфория, преизпълнени от различни чувства, емоции, минали преживявания, вечни спомени, плачещи, но все пак щастливи. На този ден те направиха първата си стъпка към живота, който вече е изцяло в техните ръце. И като мънички деца, още не до толкова пораснали за истинския живот, те пуснаха ръката на учителя, който ги водеше и напътстваше през тези години, и поеха сами към неизвестността.

    По случай завършването им се проведоха номинации „ Най- добър в…”, най-добрите бяха определени от учителя на съответния учебен предмет.

   Най-добър математик е Елена Тодорова. Най-добър в компютърните науки и чуждоезиковото обучение е Павел Златаров. Най-добър в природните науки е Христина Димитрова. Най-добър в обществените науки е Явор Лефтеров. Най-добрият спортист е Калоян Николов, а най-добрият художник е Пламен Христов.

Информацията предостави Габриела Маринова – XIа клас

Клип: г-жа Елена Тодорова

Номинации „Най-добър“, Випуск 2012

Направление "Български език и литература"

Направление "Математика"

Направление "Компютърни науки"

Направление "Чужди езици"

Направление "Природни науки"

Направление "Обществени науки"

Направление "Физическа култура и спорт"

Направление "Изобразително изкуство"

Направление "Музикално изкуство"

9 май – Ден на Европа

Презентация на Толга Юсню от Xб клас

   По повод 9 май Деня на Европа ръководството на Община Тутракан обяви 9 май 2012 год. за Деня на самоуправлението и отправи покана към младите хора от СОУ "Й. Йовков" да заемат ръководните функции на кмет, заместник- кмет  и секретар на общината. За кмет на Община Тутракан бе избрана ученичката Инна Красимирова Йорданова от  ХI”б” клас, а за заместник-кмет ученичката  Мерал Сезгин отново от ХI”б”клас. Тяхното представяна в общината бе уважено от гостите на нашето училище – френската група от гимназия "Фресине",  гр. Вердюн. Те са в града в изпълнение на своите задачи по френско-българския проект "Да живеем заедно".

Ден на ученическото самоуправление

Списък

на ученическото административно ръководство

Директор:

1. Инна Красимирова Йорданова – ХI”б” клас

2. Павел Златаров – ХII”б” клас

Помощник директор АСД

 1. Мерал Сезгин – ХI”б” клас
 2. Бетина Генова – ХI”а” клас

Педагогически съветник

 1. Симона Димова – ХI”а” клас
 2. Николета Костадинова – ХI”а” клас

ЗАТС

 1. Надежда Симеонова – IХ”б” клас
 2. Гергана Борисова – IХ”б” клас

Библиотекар

 1. Маринела Калчева – IХ”б” клас
 2. Свилена Петрова – IХ”б” клас

Домакин

 1. Кристиян Друмев – VIII”а” клас
 2. Николай Йорданов – VIII”а” клас

Фелдшер

 1. Каролина Делева – ХI”а” клас
 2. Милен Радев – IХ”б” клас

Общ работник

 1. Теодор Друмев – VIII”б” клас
 2. Пресиян Петров – VII”а” клас

 Хигиенисти:

Начален етап –Елена Чорбаджиева и Бурчин Бейхан – VII”б” клас

1 етаж –Николета Куцарова – ХI”а” клас и Иван Великов – IХ”б” клас

2 етаж –Димитричка Чобанова – VIII”б” клас и Светлозар Ганев – IХ”б” клас

3 етаж –Мариела Тодорова и Андрея Костадинова – VIII”б” клас

УПК –Айлин Фарис и Сребрина Алекова – Х”в” клас

В деня 8 май 2012 год., определен за ден на ученическото самоуправление учениците заеха местата на своите учители. Учебният ден започна с оперативка с учителите, учениците-учители в заседателната зала. Учебните часове се проведоха от учениците – учители по обичайното дневно разписание. Наложи се служебно съвещание на ученика – директор с ученика-помощник ЗАСД, ученика-домакин за обсъждане на въпроси за деня. Ученикът- директор и ученикът педагогически съветник имаха приемно време с ученици- класни ръководители на паралелки с голям брой отсъствия. Посещения в учебни часове направиха учениците-директор, по график.

 

Лингвистично кенгуру за чужди езици

Отлично се представиха учениците от СОУ "Й. Йовков" в състезанието за чужди езици – Лингвистично кенгуру.

Класиране:

Английски език

ПЪРВА ГРУПА- 3-4КЛ.

І МЯСТО – ЕМИЛИЯН СЛАВОВ ВАСИЛЕВ- ІV КЛ.

ІІ МЯСТО – ДЕНИСЛАВ ЗЛАТКОВ МАРИНОВ – ІV КЛ.

ІІІ МЯСТО – НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ- ІІІ КЛ.

 

ВТОРА ГРУПА – 5-6 КЛ.

І МЯСТО – ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГОРАНОВ – VІ КЛ.

ІІ МЯСТО – ТОЛГА ЮМИТОВ КАНТАРОВ – VІКЛ.

ІІІ МЯСТО – СИМОНА ВЕСЕЛИНОВА ЙОРДАНОВА – VІКЛ.

ІІІ МЯСТО – ЕДЖЕ СИНАН ТОПАЛ – VІКЛ.

 

ТРЕТА ГРУПА – 7-8 КЛ.

І МЯСТО – БИЛЯНА МИЛКОВА ДИМИТРОВА – VІІ КЛ.

І МЯСТО – СИМОНА ВЛАДИМИРОВА ЦОНЕВА – VІІІ КЛ.

ІІ МЯСТО – АНДРЕЯ АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА – VІІІКЛ.

ІІІ МЯСТО – МАРИЕЛА ВАЛЕРИЕВА ТОДОРОВА – VІІІКЛ.

ІІІ МЯСТО – СЕВИЛ СЕЗГИН НИАЗИ – VІІІ КЛ.

 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – 9-10 КЛ.

І МЯСТО – МАРИНЕЛА БИСЕРОВА КАЛЧЕВА – ІХ КЛ.

ІІ МЯСТО – ГЕРГАНА РОСЕНОВА БОРИСОВА – ІХ КЛ.

ІІІ МЯСТО – ЙОАНА СЛАВОВА ЙОРДАНОВА – ІХ КЛ.

 

ПЕТА ГРУПА – 11-12 КЛ.

І МЯСТО – ТЕОДОРА ВАЛЕНТИНОВА РОЙБОВА – ХІ КЛ.

ІІ МЯСТО – МАРИЯ ЕМИЛИЯНОВА ХРИСТОВА – ХІ КЛ.

ІІІ МЯСТО – ДАНИЕЛ МАРИНОВ ГРЪНЧАРОВ – ХІ КЛ.

 

Руски език

ПЪРВА ГРУПА- 3-4 КЛ.

І МЯСТО- ЯНА ЙОРДАНОВА КУЦАРОВА – ІV КЛАС

ІІ МЯСТО – БОГОМИЛ АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ – ІІІ КЛАС

ІІІ МЯСТО – СЕЗЕН ТУНАЙ ФУЧИДЖИ – ІV КЛАС

 

ТРЕТА ГРУПА – 7-8 КЛ.

І МЯСТО –  ДИЛЕК ДЖАМАЛ АХМЕД – VІІ КЛАС

ІІ МЯСТО – АНА- МАРИЯ ТОШКОВА ЦАКОВА – VІІ КЛАС

ІІ МЯСТО – ЕЛИНА СВЕТОСЛАВОВА ДИМИТРОВА – VІІ КЛАС

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.