70-годишен юбилей

Поредицата от инициативи започна със спортен празник на 13 ноември 2012 год. Футболната среща се проведе между отборите на СОУ „Й. Йовков” и отборът на ОУ „Отец Паисий”, гр. Силистра. Гостите ни пристигнаха придружени с красиви мажоретки и фанфарен оркестър, който поддържаше спортното настроение през цялата среща. Изпратихме ги с тяхна победа и добри впечатления от нашето училище.

Спортните срещи продължиха с Общински футболен турнир в памет на Трудолюб Йосифов – почетен гражданин на град Тутракан и дългогодишен учител в нашето училище. В надпреварата за първото място се включиха отборите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Нова Черна, СОУ „Хр. Ботев”, гр. Тутракан, ОУ „Стефан Караджа”, с. Цар Самуил, СПИ „Хр. Ботев”, с . Варненци. Победители се оказаха учениците от отбора-домакин, на второ и трето място останаха отборите на СОУ „Хр. Ботев” и ОУ „Стефан Караджа”.
На 16 ноември 2012 год. в училищното фоайе бе експонирана кулинарна изложба. Бяха изложени повече от 200 кулинарни изкушения приготвени от учители, възпитатели, ученици и техните родители.

Тържествено поднасяне на венец и цветя пред паметника на Йордан Йовков се случи на 21 ноември 2012 год. В този ден Теменужка Савова от 12а клас прочете своето есе , отличено с първа награда в литературния конкурс.
Силата на любовта
Разхождах се из Добруджа, вървях с тихи стъпки по тая равна земя и милвах на житата всеки стрък, и се наслаждавах на човешкия труд. Отправих поглед в небесата, много лястовици там видях, но щом бялата съзрях, едно-едничко нещо аз си пожелах – любовта да огрява на всички сърцата, да им бъде верен спътник в делата!
И тогаз, от силни чувства запленена, от нежна обич озарена, аз влязох в онзи йовковски храм и чух омайващи звуци от чудно направени майсторски каруци. Сали Яшар бе майстор ненадминат и остави през съзнанието си важни мисли да преминат. Мъдро нещо той изрече, с което ни предрече, че «има нещо, което е хубаво, което стои над всичко друго – любовта между хората».
И ето ги и Рада, и Шибил, а между тях червенее карамфил. Смъртта не може влюбени да раздели, щом всеки на другия принадлежи.
А по-нататък Величко сам стои и защото е чумав, никой не го приближи. Само Тиха до него остана и докрай да го обича не престана.
Люцкан пък е пратен на земята, за да обича цветята. Бял нарцис щом в ръце ти подаде, означава, че имаш студено сърце. Ала бяла роза щом ти подари, с любов, която въздиша в миг, ще я сравни.
Индже се поруга с много хора, от страх трепереше народът. Пауна с любов го промени и доброто у него възцари. Времето на насилника изтече, Индже закрилникът е тука вече.
А привечер Спас присъства на раздяла на влюбени двама. На фронта Митьо ще отиде и Ангелина може вече да не види. Сутринта от срещата останаха бели рози, разпилени, а Спас не позволи да бъдат изметени: «Стой! Там да не метеш! Остави цветето тъй както си е!… Там снощи двама млади се целуваха. Прегръщаха се».
На прага на храма ме изпраща Серафим, с палтото старо все още седи. Всяка кръпка по него бе сторено добро – с доброто той иска света да промени.
И върнах се в Добруджанската земя в късния мрак, на селската седянка, видях – любовта не беше в сянка.


Най-малките възпитаници -първокласниците с ръководител Венета Консулова, заедно с родители засадиха дръвче – кипарис.


И тази година по традиция за патронния празник на училището се проведе „Голямото четене” на Йовкови творби. В часа на класа бяха поканени родители, за да прочетат любими разкази от писателя Йордан Йовков.При учениците от начален етап на обучение също се включиха родителите, но с прочита на произведения от други български класици.

„Обичам моето училище” – това е темата, по която писаха малките ученици, за да се представят на литературния конкурс. Стиховете, есетата и разказите написани от учениците – 5-12 клас ги представиха на 19 ноември 2012 год. Комисията оцени и класира освен техните творби,  така също и на родителите, които споделиха в разказна форма своите спомени от класната стая. В тази инициатива взе участие г-жа Елена Дочева – бивш учител по български език и литература.


В училищното фоайе са изложени майсторски изработените картини на възпитаниците на г-н Аурел Стоянов – старши учител по изобразително изкуство.
Изработените макети в часовете за дейности по интереси също намериха своето място. Така учениците в ПИГ се включиха в инициативите по повод юбилея.

Близо 300 фотоса събраха колегите от катедра «Обществени науки», за да подредят фотоизложба в памет на г-н Енчо Йорданов – почетен гражданин на град Тутракан и дългогодишен директор на Тутраканската гимназия. Подбрани бяха 50 фотоса, които подредени тематично представят развитието на гимназията, чийто приемник е сегашната сграда на СОУ «Й. Йовков». Сред гостите беше и съпругата на г-н Йорданов – Недка Йорданова /дългогодишен учител по история в училището/. Изказване направи г-н Петър Бойчев – директор на Историческия музей в града. Той сподели, че е бил не само възпитаник на това училище , но и преподавател по история.

Математическо състезание с ученици от профил «Природоматематически» се проведе на 20 ноември 2012 г. в заседателната зала на училището. Сформираните три отбора от 9б клас /Цветан Томов, Цветелин Маринчев, Борислав Петков/, 10б клас /Валерии Змеев, Иван Великов, Светлозар Ганев/ и 11б клас /Иван Ганев, Толга Юсню, Мурат Молла/ показаха математическо и логическо мислене. С най-много точки завършиха състезанието учениците от 9б клас. В почивките между кръговете на състезанието се показаха най-добрите компютърни рисунки, колажи и презентации. Те бяха избрани след класирането от предварително обявения конкурс с примерни теми: «Йовков живее в сърцата ни», «Надежда и вяра в хората и живота», «Красотата, любовта и добротата в училище».
Класирането е както следва:
5- 8 клас
За колаж

Симеон Петков от 5а клас – първо място
Габриела Иванова от 8б клас – второ място
Наталия Манчева от 7а клас – трето място
За компютърна презентация
Александрина Недева от 8б клас и Деница Йорданова от 8а клас – първо място
Биляна Димитрова от 8б клас и Габриела Крумова от 8а клас – второ място
Яна Куцарова и Сезен Фучиджи от 5а клас – трето място
9 – 12 клас
За компютърна рисунка

Цветан Томов от 9б клас – първо място
За колаж
Йоана Йорданова от 10б клас – първо място
Цветан Томов от 9б клас – второ място
Надежда Захариева от 10б клас – трето място
Даяна Акпунарлиева от 11а клас – трето място
За компютърна презентация
Николета Димитрова и Магдалена Ангелова от 11б клас – първо място
Емилиян Маринов от 9б клас – второ място
Михаела Христова и Селена Дамянова от 9б клас – трето място
Всички участници получиха дипломи за участие и предметни награди.

Отличените в литературния конкурс бяха поздравени и наградени с грамоти и книги от директора на училището Соня Златарова на тържественото заседание на ученическия съвет. Заседанието се проведе на 21 ноември 2012 год. в залата на Общински съвет, гр. Тутракан.
Класиране:
5-8 клас
Тема: „Моят училищен свят”
За стихотворение

Александра Гогова от 6а клас – първо място
Християна Раева от 8б клас – второ място
Дияна Тодорова и Георги Георгиев от 8а клас – трето място
За есе
Елина Димитрова от 8б клас – второ място
За разказ
Мертан Мердан от 5б клас – първо място
Юлия Минкова от 5б клас – второ място
9 – 12 клас
Тема: „Силата на любовта”
За стихотворение

Мариела Тодорова от 9б клас – първо място
Кирилка Томова от 11а клас – второ място
Петя Морарова от 12б клас – трето място
За есе
Теменужка Савова от 12а клас – първо място
Мария Терзийска от 9б клас – второ място
Йоана Йорданова от 10б клас – трето място
Милена Пеева от 11б клас – трето място
Родителите също получиха нашето уважение и признание за участието им в конкурса.
Цветанка Николова /родител на Ана-Мария от 12б клас/ представи стихотворението „Годините неусетно отлетяха”
Цветелина Калчева /родител на Маринела от 10б клас/ отличена за хроника на училищните спомени „Знаете ли, че…”
Елена Дочева /Елина Димитрова от 8б клас е нейна внучка/ отличена за „Спомени, спомени…”

На 23 ноември 2012 год. в заседателната зала на училището се проведе тържествено заседание на педагогическия съвет. Г-жа Соня Златарова връчи книги на учителската колегия с поздрав и пожелания. По български обичай – с питка и шарена сол бяха посрещнати гостите на заседанието.

В концерта, който се проведе на 23 ноември 2012 год. взеха участие:
– градски мажоретен състав към Общински център за извънучилищни дейности;
– ОДЗ „Полет”;
– ЦДГ „Патиланчо”;
– ЦДГ „Славянка”;
– Детски танцов състав при ОНЧ „Н. Вапцаров”;
– вокална група „Звездици”;
– Клуб „Спортни танци”.
С модерни танци се представиха Моника Ковачева и момичетата от 11б клас.
Песни изпълниха учениците от 3а клас, 8а клас / песните „Пътнико свиден” и „ Една българска роза”/, ученичката Теодора Атанасова /песента „Мой стих”/.
Учениците от 9б клас представиха хумористичните сценки „Предметно обучение” и „Романтична комедия” /автор Румяна Капинчева/. Поетичен рецитал „Душа човешка” изпълниха учениците от 11б клас. Калинка Михайлова – старши учител по руски език представи ревю от  народни носии. В концерта още се чуха песните „ Полегнала е Гергана”, стихотворението „Символ”, изпълнението на акордеон от Тодор Димитров. Драматизация на приказката „Най скъпоценният плод” изпълниха учениците от 2а и 4а клас.


Поздравителен адрес от Елена Дочева
Към всички, които учат, работят или са учили и работили в Тутраканската гимназия, през 70-те години, които честваме сега, защото празника е на всички.
Поздравявам Ви и пожелавам Йовковата вяра в доброто да изпълва дните ви!
Всяко дете е един нов свят, един бял лист, върху който вие колеги пишете. Възпитавайте добри хора, обучавайте истински българи.
Успехът да е винаги с вас! Всяка сутрин, на входа, Ви посрещат думите на С. Султанов от Йовковото табло: «Йовков ни изправя пред вечния критерий: отговорността на човека пред себе си и другите, отговорността да живееш».
Да живееш, но как? Пред този въпрос е изправен всеки.
Пожелавам, с Йовковия хуманизъм и оптимизъм, да продължите да образовате и обучавате и през следващите години /100, 120…/.
Други ще бъдат, разбира се, хората, но нали животът продължава!
Честит празник!


Поздравителен адрес от Сашка Атанасова
Скъпи мои учители, на първо място искам да Ви изкажа моето голямо БЛАГОДАРЯ, че заедно с нас вървяхте към успеха, към който се стремяхме и винаги в трудни моменти бяхте до нас. Искам най- искрено да Ви пожелая да бъдете здрави, за да имате възможността да продължавате да работите и да се грижите за своите ученици. Останете все така всеотдайни и целеустремени, заредени с позитивни чувства и желание за работа.
А, вие ученици, ценете сега училището, защото после наистина ще ви липсва.
Честит празник!


Уважаеми Учители, Будители и приятели свързани със СОУ "Йордан Йовков",

Позволете ми най-сърдечно да отправя приветствията си по случай седемдесет годишния юбилей на СОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"!
Пазя ярък спомен за годините прекарани в нашето училище, който ясно ми припомня високия професионализъм на всички учители, самодейния дух, неподправената от времето и промените в страната ни будителска духовност в СОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ".
Бих искал да изтъкна, че СОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" е в основата на последваната ми професионална реализация, последвана насока на висшето ми образование, защото в това училище се учат и възпитават палитра от морални и волеви качества, които са изключително важни за успешната реализация на всеки един човек. Благодаря Ви!

Честит празник!

С Уважение

Роман Ангелов

 


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми госпожи и господа,
уважаеми ученици

Деситилетия нашето училище дава светло бъдеще на млади хора като мен!
Вие сте традиция, която сбъдва мечтите на поколения възпитаници!
Бъдете все така професионалисти и учители в живота! Бъдете достойни ученици на живота! Дерзайте и смело вървете по пътя, който сте поели , и нека всички усмихнати лица са награда за труда Ви!

С уважение Георги Кулчев

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.