Училищно настоятелство

Протокол от общо събрание на СНЦ „Училищно настоятелство при

СУ „Йордан Йовков“ , град Тутракан


Устав на сдружение „Училищно настоятелство при

СУ „Йордан Йовков“ , град Тутракан