Училищни учебни планове

Училищен учебен план за 1. а клас
за учебната 2020/2021 год.


Училищен учебен план за 1. б клас
за учебната 2020/2021 год.


Училищен учебен план за 2. а клас
за учебната 2020/2021 год.


Училищен учебен план за 2. б клас
за учебната 2020/2021 год.


Училищен учебен план за 3. а клас
за учебната 2020/2021 год.


Училищен учебен план за 3. б клас
за учебната 2020/2021 год.


Училищен учебен план за 4. a клас
за учебната 2020/2021 год.


Училищен учебен план за 4. б клас
за учебната 2020/2021 год.


Училищен учебен план за 5. a клас
за учебната 2020/2021 год.


Училищен учебен план за 5. б клас
за учебната 2020/2021 год.


Училищен учебен план за 6. a клас
за учебната 2020/2021 год.


Училищен учебен план за 6. б клас
за учебната 2020/2021 год.


Училищен учебен план за 7. a клас
за учебната 2020/2021 год.


Училищен учебен план за 7. б клас
за учебната 2020/2021 год.


Училищен учебен план за 8. a клас
за учебната 2020/2021 год.


Училищен учебен план за 8. б клас
за учебната 2020/2021 год.


Училищен учебен план за 9. a клас
за учебната 2020/2021 год.


Училищен учебен план за 9. б клас
за учебната 2020/2021 год.


Училищен учебен план за 10. a клас
за учебната 2020/2021 год.


Училищен учебен план за 10. б клас
за учебната 2020/2021 год.


Училищен учебен план за 11. a клас
за учебната 2020/2021 год.


Училищен учебен план за 11. б клас
за учебната 2020/2021 год.


 

Училищен учебен план

профил „Природоматематически“

прием 2016/2017 година


Училищен учебен план

профил „Технологичен-информационни технологии“

прием 2016/2017 година