Училищни учебни планове

Училищни учебни планове (1. – 12. клас)


Училищен учебен план за 1. а клас
за учебната 2017/2018 год.


Училищен учебен план за 1. б клас
за учебната 2017/2018 год.


Училищен учебен план за 2. а клас
за учебната 2017/2018 год.


Училищен учебен план за 2. б клас
за учебната 2017/2018 год.


Училищен учебен план за 5. a клас
за учебната 2017/2018 год.


Училищен учебен план за 5. б клас
за учебната 2017/2018 год.


Училищен учебен план за 6. a клас
за учебната 2017/2018 год.


Училищен учебен план за 6. б клас
за учебната 2017/2018 год.


Училищен учебен план за 8. a клас
за учебната 2017/2018 год.


Училищен учебен план за 8. б клас
за учебната 2017/2018 год.