Училищни учебни планове

За учебната 2021/2022 год.

Училищен учебен план за 1. а клас

Училищен учебен план за 1. б клас

Училищен учебен план за 2. а клас

Училищен учебен план за 2. б клас

Училищен учебен план за 3. а клас

Училищен учебен план за 3. б клас

Училищен учебен план за 4. a клас

Училищен учебен план за 4. б клас

Училищен учебен план за 5. a клас

Училищен учебен план за 5. б клас

Училищен учебен план за 6. клас

Училищен учебен план за 7. a клас

Училищен учебен план за 7. б клас

Училищен учебен план за 8. a клас

Училищен учебен план за 8. б клас

Училищен учебен план за 9. a клас

Училищен учебен план за 9. б клас

Училищен учебен план за 10. a клас

Училищен учебен план за 10. б клас

Училищен учебен план за 11. a клас

Училищен учебен план за 11. б клас

Училищен учебен план за 12.а клас

Училищен учебен план за 12.б клас