Документация

Утвърден бюджет за 2019 год. на СУ „Й. Йовков“


Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Й. Йовков“

от 01.01. до 31.03.2019 год.


Информация – анализ за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2019 год.

 


Информация – анализ

за изпълнението делегирания бюджет за 2018 година


Месечен отчет

за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“

от 01.01. до 31.12.2018 год.


Месечен отчет

за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“

от 01.01. до 30.09.2018 год.


Месечен отчет

за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“

от 01.01. до 30.06.2018 год.


Бюджет за 2018 година


Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Й. Йовков“ от 01.01. до 31.12.2017 г.


Информация – анализ /2017/


Информация – анализ за изпълнението на деветмесечието на 2017 година


Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ от 01.01. до 30.09.2017 год.


Информация – анализ за изпълнението на първо шестмесечие на 2017 година


Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ от 01.01. до 30.06.2017 год.


Информация – анализ за изпълнението на първо тримесечие на 2017 година


Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ от 01.01. до 31.03.2017 год.


Бюджет-2017 г. – първоначален план за делегирани от държавата  дейности


 

Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ от 01.01. до 31.12.2016 година


Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Йордан Йовков“ от 01.01. до 30.09.2016 година


Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СОУ „Йордан Йовков“ от 01.01. до 30.06.2016 година


Бюджет за делегирани от държавата и местни дейности с тримесечно разпределение за 2016 година


Месечен отчет за изпълнение на бюджета на СОУ „Йордан Йовков“

от 01.01. до 31.03.2016 год.


Информация – анализ

за изпълнението на делегирания бюджет за 2015 година


Информация – анализ

за изпълнението на делегирания бюджет за деветмесечието на 2015 година
Отчет за изпълнение на бюджета

на СОУ „Йордан Йовков“ от 01.01. до 30.06.2015 год.


Информация – анализ

за изпълнението на делегирания бюджет за първо тримесечие на 2015 година

Месечен отчет

за изпълнение на бюджета на СОУ „Йордан Йовков“

от 01.01. до 31.03.2015 год.


Заповед – изплащане на стипендии


Информация – анализ

за изпълнението на делегирания бюджет 2014 година


Месечен отчет

за изпълнение на бюджета на СОУ „Йордан Йовков“

от 1.01. до 31.12.2014 год.


Информация – анализ

за изпълнението на делегирания бюджет за деветмесечието на 2014 година


Информация – анализ

за изпълнението на делегирания бюджет за първо шестмесечие на 2014 година


 Доклад – анализ 2013/2014 /шаблон/


Учебна програма – ЗИП /шаблон/


 

Характеристики – шаблони


БЮДЖЕТ за делегирани от държавата и местни дейности с тримесечно разпределение за 2014 г.