Национален детско-юношески пленер „Арт Пристан Русе“

        От 1 до 5 септември 2012 година в град Русе се проведе  Национален детско-юношески пленер „АРТ ПРИСТАН РУСЕ”. В него за участие  бяха поканени учениците Пламена Андреева от 12 клас, Симона Йорданова от 7 клас, Симона Цонева от 9 клас и Толга Кантаров от 7 клас заедно с техния ръководител г-н Аурел Стоянов.

         Пленерът има за цел да преоткрие красотата на русенската архитектура през очите на талантливите български деца, да се провокират творческите им възможности, в резултат на което да бъдат създадени произведения на изкуството, в които да намерят отражение специфичните за града уникални архитектурни стилове. Организатор на пленера е Училищното настоятелство на СОУ „Хр. Ботев” гр. Русе, с финансовата подкрепа на Община Русе.