Номинации „Най-добър“, Випуск 2012

Направление "Български език и литература"

Направление "Математика"

Направление "Компютърни науки"

Направление "Чужди езици"

Направление "Природни науки"

Направление "Обществени науки"

Направление "Физическа култура и спорт"

Направление "Изобразително изкуство"

Направление "Музикално изкуство"