Европейски ден на езиците

 На 26 септември отбелязваме Европейския ден на езиците. Учителите от МО „Чужди езици“ организираха празник с участието  на ученици от 1. до 12. клас. Те изработиха постери, попълваха кръстословици и пяха на своите съученици с посланието – Учете чужди езици!

Голямо е езиковото и културно многообразие в Европейския съюз и извън него. Трябва да учим езици, за да общуваме помежду си, защото взаимното опознаване на езиците ни сближава.

„Открий богатството на европейските езици!“ е мотото на изданието през 2021 г.

Информацията предостави Мария-Луиза Христова – педагогически съветник

снимки…