Моят силен старт за България започва с…

   На 23.11.11г. се постави началото на седмото издание на програмата за подкрепа на средното образование „Силен старт с Пощенска банка”. През 2011 г. инициативата прикани учениците да вземат участие в дебати за бъдещето на България, като изразят мнението си по актуални социални проблеми чрез есе на тема „Моят силен старт за България започва с…”. Целта на проекта бе да бъдат откроени двадесетте най-важни неща, които трябва да се случат в страната ни, за да стане тя по-привлекателна за младото поколение. В тазгодишното издание на „Силен старт” участваха ученици от 8 до 12 клас от страната, чийто успех от предходната година е не по-малко от 5,00.

   Екатерина Александрова Радославова от XIIб клас при СОУ „Йордан Йовков” участва за първи път в конкурса. В надпреварата се конкурираха гимназисти от 25 града. В групата на абитуриентите се състезаваха 231 есета, от които бяха отличени 10. Победителите получиха еднократна стипендия от 1000 лв. Тържествената церемония по награждаването се състоя в гр. София. По уважителни причини Екатерина не присъства на нея и получи своята награда в тутраканския клон на Пощенска банка от г-жа Наталия Илиева и нейния екип.

   Благодарение на идеите, предложени от учениците, вече съществува първата Младежка пътна карта за развитие на България. Тя съдържа двадесет стъпки за силен старт на нашата страна.

http://www.silenstart.bg/winners/?class=6

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.