Психологическа подкрепа за деца и родители…

Средно училище „Йордан Йовков“, гр. Тутракан кандидатства с проектно предложение по Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ на МОН. Дейностите по програмата целят създаване на по-добри взаимоотношения между учители, родители и ученици. Добрата връзка между педагогическите специалисти и родителите е важна за подрастващите. По време на програмата ще се проведат по две родителски срещи в 1., 4., 5. и 7. клас. Днес, 24.09.2020 г. при спазване на всички противоепидемични мерки се проведе първата родителска среща с родители на учениците от 1.а и 1.б клас. Темата на срещата бе „Психологическа подкрепа за деца и родители при прехода от предучилищно към училищно образование“. Беседата бе проведена от Ивелина Атанасова, психолог в Център за обществена подкрепа, гр. Тутракан с ръководител Айтен Вехби.

снимки…

Информация и снимки предостави Сашка Атанасова – педагогически съветник

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.